Prehľad farských listov za aktuálny rok:

2016-26

2016-25

2016-24

2016-23

2016-22

2016-21

2016-20

2016-19

2016-18

2016-17

2016-16

2016-15

2016-14

2016-13

2016-12

2016-11

2016-10

2016-09

2016-08

2016-07

2016-06

2016-06 – príloha[/prettyfilelink

][prettyfilelink size="" src="http://humenne.rimkat.sk/wp-content/uploads/2016/01/2016-05.pdf" type="pdf"]2016-05

2016-04

2016-03

2016-03 – príloha

2016-02

2016-01