Dôležité termíny v roku 2024:

Prvé sv. prijímanie v našej farnosti bude:

21.04. = Cirkevná spojená škola  (9:00)
21.04. = ZŠ Kudlovská, ZŠ Hrnčiarska   (10:30)
28.04. = ZŠ Švermova, ZŠ Pugačevova  (10:30)

Sviatosť birmovania v našej farnosti bude pravdepodobne:

05.05.2024  –  6. veľkonočná nedeľa

 Odpusty vo farnosti budú takto:

  • Odpust v Gruzovciach                    – 12.05.2024       –          nedeľa  (Nanebovstúpenie Pána)
  • Odpust v Brestove                          – 19.05.2024       –          nedeľa  (Zoslanie DS)
  • Odpust na Dubníku                        – 02.06.2024       –          nedeľa  (Najsv. Telo a Krv)
  • Odpust NsP                                    – 23.06.2024       –          nedeľa  (Matka Ustavičnej pomoci)
  • Odpust v Slov. Volovej                    – 30.06.2024       –          nedeľa  (Navštívenie Panny Márie)
  • Odpust v HE – PM Karmelská        – 14.07.2024         –       nedeľa
  • Odpust v HE – Kalvária                 – 15.09.2024        –          nedeľa  (Povýšenie sv. Kríža)
  • Odpust v HE – Všetkých svätých   – 01.11.2024        –         piatok