Dôležité termíny v roku 2022:

Prvé sv. prijímanie v našej farnosti bude:

01.05. = ZŠ Švermova  (9:00)
01.05. = Cirkevná spojená škola  (11:00)
08.05. = ZŠ Kudlovská  (9:00)
08.05. = ZŠ Hrnčiarska  (11:00)
15.05. = ZŠ Pugačevova  (9:00)
22.05. = Slovenská Volová (10:30)

Sviatosť birmovania v našej farnosti bude pravdepodobne:

29.05.2022  –  11:00 hod.  nedeľa)

 Odpusty vo farnosti budú takto:

  • Odpust v Gruzovciach                    – 29.05.2022       –          nedeľa  (Nanebovstúpenie Pána)
  • Odpust v Brestove                          – 05.06.2022       –          nedeľa  (Zoslanie DS)
  • Odpust na Dubníku                        – 19.06.2022       –          nedeľa  (Najsv. Telo a Krv)
  • Odpust NsP                                    – 26.06.2022       –          nedeľa  (Matka Ustavičnej pomoci)
  • Odpust v Slov. Volovej                    – 03.07.2022       –          nedeľa  (Narodenie Jána Krstiteľa)
  • Odpust v HE – PM Karmelská        – 10.07.2022        –       nedeľa
  • Odpust v HE – Kalvária                 – 11.09.2022        –          nedeľa  (Povýšenie sv. Kríža)
  • Odpust v HE – Všetkých svätých   – 01.11.2022        –         utorok