Dôležité termíny v roku 2023:

Prvé sv. prijímanie v našej farnosti bude:

23.04. = ZŠ Švermova  (9:00)
23.04. = Cirkevná spojená škola  (11:00)
30.04. = ZŠ Kudlovská, ZŠ Hrnčiarska   (9:00)
30.04. = ZŠ Pugačevova  (11:00)

Sviatosť birmovania v našej farnosti bude pravdepodobne:

21.05.2023  –  7. veľkonočná nedeľa

 Odpusty vo farnosti budú takto:

  • Odpust v Gruzovciach                    – 14.05.2023       –          nedeľa  (Nanebovstúpenie Pána)
  • Odpust v Brestove                          – 28.05.2023       –          nedeľa  (Zoslanie DS)
  • Odpust na Dubníku                        – 11.06.2023       –          nedeľa  (Najsv. Telo a Krv)
  • Odpust NsP                                    – 25.06.2023       –          nedeľa  (Matka Ustavičnej pomoci)
  • Odpust v Slov. Volovej                    – 02.07.2023       –          nedeľa  (Narodenie Jána Krstiteľa)
  • Odpust v HE – PM Karmelská        – 16.07.2023 ???     –       nedeľa
  • Odpust v HE – Kalvária                 – 17.09.2023        –          nedeľa  (Povýšenie sv. Kríža)
  • Odpust v HE – Všetkých svätých   – 01.11.2023        –         streda