ČAS:

Pondelok – piatok:
5:45 – 6:10;     11:30 – 11:55;       17:30 – 17:55

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA V PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ:

PONDELOK  Humenné
Gruzovce
Slov. Volová
Brestov
   5:45 –  6:10
16:30 – 17:00
17:00 – 17:45
17:45 – 18:30
UTOROK Humenné  5:45 –   6:10        10:30 – 12:00
STREDA Humenné  5:45 –  6:10          16:30 – 18:00
ŠTVRTOK Humenné  5:45 –  6:10          16:30 – 18:00
PIATOK Humenné  5:45 – 6:10        Večer sv. zmierenia už nie je !!!