Služba zaopatrovania chorých v nebezpečenstve smrti
je aktuálna 24 hodín denne, na tel. čísle:
0902  228  711
Prosíme neodkladajte túto službu na poslednú chvíľu,
ale zavolajte kňaza radšej skôr,
aby sme sa spoločne vyhli stresom v poslednej chvíli.
Pomazanie chorých sa totiž už nemôže udeliť človeku po smrti !!!

Pomazanie chorých nie je sviatosťou iba tých, čo sa ocitajú v posledných chvíľach života. Preto vhodný čas na jej prijatie je isto už vtedy, keď veriaci začína byť pre chorobu alebo starobu v nebezpečenstve smrti.Ak chorý, ktorý prijal pomazanie, opäť nadobudne zdravie, môže v prípade ďalšej ťažkej choroby znova prijať túto sviatosť. Počas tej istej choroby možno túto sviatosť zopakovať, ak sa choroba zhorší. Je vhodné prijať pomazanie chorých pred ťažkou operáciou. To isté platí o starých ľuďoch, keď sa ich slabosť stupňuje
(KKC 1514-1515)