NAHLÁSENIE POHREBU:

  • Obhladajúci lekár Vám vystaví “List o prehliadke mŕtveho“.
  • S týmto listom je potrebné ísť na štátnu matriku, (tam je potrebné doniesť ešte občiansky preukaz zosnulého a občiansky preukaz osoby, ktorá úmrtný list vybavuje. Ak bol zosnulý ženatý /vydatá/, je potrebné predložiť občiansky preukaz pozostalého manžela /manželky/ a sobášny list). Na základe týchto dokladov Vám dajú na „List o prehliadke mŕtveho“ pečiatku.
  • Následne pôjdete na Pohrebné služby, kde dohodnete dátum a čas pohrebu.
  • S „Listom o prehliadke mŕtveho“ potom treba nahlásiť pohreb na farskom úrade. Ak je kancelária zatvorená, pohreb môžete nahlásiť kedykoľvek na farskom úrade (vchod z dvora).