Loading...

Aktualizované 28.5.2023 – 18:00

Aktuálny rozpis sv. omší na tento týždeň je na karte FARSKÉ OZNAMY


OZNAMY   29.5.2023 – 4.6.2023

  • HE: Počas júna budú Litánie  k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu pred sv. omšami o 17:45 hod. a v pracovných dňoch aj o 11:45 hod.
  • Sv. spoveď pred prvým piatkom vo farskom kostole Všetkých svätých bude v stredu a štvrtok od 16:30 hod.
  • Starých a chorých navštívime doma na prvý piatok v mesiaci od 8:00 hod. 
  • Vo farskom kostole bude počas celého prvého piatku Eucharistická adorácia.
  • Farská kancelária bude počas týždňa zatvorená
  • HE: Od utorka (23.5.) už prijímame úmysly svätých omší na druhý polrok 2023 (max. 2 úmysly na osobu). Zapisujeme vo farskej kancelárii počas úradných hodín. 
  • NsP: Sviatosť zmierenia v Nemocničnej kaplnke bude v utorok od 15:30 hod.

KONTAKTY:
Mobilný kontakt do kancelárie: 0948 60 94 94
Email:  he.mesto@abuke.sk
Webstránka: www.humenne.rimkat.sk


Projekt opravy fasády Kláštora františkánov a kostola Všetkých svätých

V júli a auguste sme ukončili realizáciu projektu opravy Kláštora františkánov a kostola Všetkých svätých v Humennom, na ktorú boli vyčlenené finančné prostriedky z Prešovského samosprávneho kraja, ktorého súčasťou bolo:

  • Sanácia a oprava fasády Kláštora františkánov, ktorá vykazovala silné poškodenie
  • Sanácia a oprava fasády Kostola Všetkých svätých, ktorá bola vo veľmi zlom stave pre riasy, ktoré poškodzovali povrch fasády

Za prejavenú podporu Prešovskému samosprávnemu kraju vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

„Projekt je podporený z rozpočtu PSK.“


Prosba o finančný dar – zvonček

Tým z vás, ktorí nám chcete pomôcť so „zvončekom“, ponúkame naše číslo účtu. Za vaše milodary a „zvončeky“ ďakujeme.  Naše číslo účtu je: 

SK10 0200 0000 0031 3884 2458


Myšlienka

Každý človek, ktorý v sebe zabil lásku, je schopný páchať zlo.
Čas vôbec nie je istý spojenec - nikdy nevieme, pre koho pracuje.
A. Moravia
Rozumný človek nemiluje preto, že je to preň výhodné, ale preto, že v láske samej nachádza šťastie.
B. Pascal
Láska k Bohu a k blížnemu je predovšetkým darom milosti a iba potom prikázaním.
Günthör
Neriaď sa znamením, hviezd, ale slovom Toho, ktorý ich stvoril.
Viera, ktorá sa nepremení v dôveru, stáva sa poverou.
Boh ťa nikdy nebude viesť tam, kde by ťa nebol schopný podržať svojou milosťou.
Tie najdôležitejšie veci v živote nie sú VECI.
Možno nemáme VŠETKO, ale SPOLU nám NIČ nechýba.
Na šťastie sú potrebné tri veci: mať čo robiť, mať koho milovať a mať čomu veriť.