Loading...

Aktualizované  20.9.2021 – 8:00

Aktuálny rozpis sv. omší na tento týždeň je na karte FARSKÉ OZNAMY


OZNAMY    20.9. – 26.9.2021

  • Detské sv. omše vo farskom kostole budú vždy v piatok o 18:00 hod. Pozývame nielen prvoprijímajúce deti, ale všetky deti našej farnosti. Začíname vždy nácvikom piesní už o 17:30 hod. Tieto sv. omše sú vyhradené predovšetkým pre deti a rodičov.
  • Birmovanci: Prvé stretnutie birmovancov sa uskutoční vo štvrtok (23.09.), kde budú rozdelení do spoločenstiev a dostanú svojho animátora. Účasť všetkých, ktorí sa zapísali na birmovku v našej farnosti je nutná. Zároveň v tento deň sa uskutoční aj stretnutie rodičov birmovancov po večernej sv. omši. Účasť aspoň jedného z rodičov je nutná! 
  • Do pozornosti vám dávame novootvorenú farskú knižnicu, ktorá je vám k dispozícii každú stredu od 17:00 – do 18:00 hod. (na chodbe pri kancelárii). Máme tam mnohé kvalitné tituly kníh, ktoré iste potešia veľa priaznivcov čítaného slova, najmä pri dlhých zimných večeroch.
  • Pandemická situácia na Slovensku sa znova zhoršuje, preto vás prosíme, aby sme spoločne zodpovedne pristupovali v interiéri kostola k dodržiavaniu už známych opatrení: nosenie rúška, dezinfekcia rúk a odstupy. V prípade, že sa okres Humenné dostane aj do červenej zóny, budeme musieť prejsť aj k redukovaniu počtu veriacich na sv. omšiach a k zoznamu účastníkov.
  • HE: Došli nám podielové knihy pre členov Spolku sv. Vojtecha. Prosíme členov, aby si ich vyzdvihli v sakristii a zaplatili členský poplatok 8€ na r. 2022.
  • Oznamujeme vám, že úmysly na sv. omše pre rok 2021 sú už všetky zaplnené. Na prvý polrok 2022 budeme prijímať v novembri po dušičkách. Presný dátum začiatku zapisovania oznámime.

KONTAKTY:
Mobilný kontakt do kancelárie: 0948 60 94 94
Email:  humenne@rimkat.sk
Webstránka: www.humenne.rimkat.sk


Výroba a osadenie liturgického mobiliáru

 V rámci generálnej opravy farského kostola Všetkých svätých v Humennom v súčinnosti s Krajským pamiatkovým úradom a Liturgickou komisiou košickej arcidiecézy, vzišla potreba nového liturgického mobiliáru do sakrálneho priestoru farského kostola.

Návrh mobiliáru pozostávajúceho z: „kríž, krstiteľnica, stojan na paškál“, bol zrealizovaný architektom Ing Arch. Mariánom Sitarčíkom a po odsúhlasení kompetentnými inštitúciami a po výbere zhotoviteľa bol zadaný do výroby. Osadenie do liturgického priestoru bolo zrealizované v júni 2021. Prešovský samosprávny kraj ako podporovateľ tohto projektu prispel finančnou dotáciou vo výške 4.000 €, čo predstavovalo zhruba polovicu celkovej ceny diela. Druhá polovica bola financovaná z prostriedkov farského úradu.

Za prejavenú podporu Prešovskému samosprávnemu kraju vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

„Projekt je podporený z rozpočtu PSK.“


Prosba o finančný dar – zvonček

Tým z vás, ktorí nám chcete pomôcť so „zvončekom“, ponúkame naše číslo účtu. Za vaše milodary a „zvončeky“ ďakujeme.  Naše číslo účtu je: 

SK10 0200 0000 0031 3884 2458


Myšlienka

Každý človek, ktorý v sebe zabil lásku, je schopný páchať zlo.
Čas vôbec nie je istý spojenec - nikdy nevieme, pre koho pracuje.
A. Moravia
Rozumný človek nemiluje preto, že je to preň výhodné, ale preto, že v láske samej nachádza šťastie.
B. Pascal
Láska k Bohu a k blížnemu je predovšetkým darom milosti a iba potom prikázaním.
Günthör
Neriaď sa znamením, hviezd, ale slovom Toho, ktorý ich stvoril.
Viera, ktorá sa nepremení v dôveru, stáva sa poverou.
Boh ťa nikdy nebude viesť tam, kde by ťa nebol schopný podržať svojou milosťou.
Tie najdôležitejšie veci v živote nie sú VECI.
Možno nemáme VŠETKO, ale SPOLU nám NIČ nechýba.
Na šťastie sú potrebné tri veci: mať čo robiť, mať koho milovať a mať čomu veriť.