Loading...

Aktualizované 16.6.2024 – 13:00

Aktuálny rozpis sv. omší na tento týždeň je na karte FARSKÉ OZNAMY


OZNAMY   17.6.2024 – 23.6.2024

  • V mesiaci jún sa modlíme litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu pred sv. omšami o 11:45 hod. a 17:45 hod.
  • V stredu (19.6.) si pri večernej sv. omši o 18:00 hod. pripomenie o. dekan 25. výročie kňazskej vysviacky. Spolu s ním budú koncelebrovať sv. omšu aj kňazi z Humenného. Srdečne vás pozývame.
  • Vo štvrtok (20.6.) po večernej sv. omši Eucharistická adorácia nebude.
  • Na budúcu nedeľu o 10:30 hod. bude odpustová slávnosť Matky Ustavičnej pomoci v Nemocničnej kaplnke.
  • Naša farnosť organizuje aj tento rok farský detský letný tábor pre 60 detí, plus animátori. Prosíme tých, ktorým to situácia dovoľuje, aby finančne podporili túto aktivitu našej farnosti. Milodary môžete priniesť do kancelárie v úradných hodinách, alebo odovzdať kňazovi po svätých omšiach. Za vaše milodary vopred ďakujeme. 
  • HE: Oznamujeme vám, že termíny úmyslov sv. omší na 2. polrok 2024 pre farský kostol sú už všetky zaplnené. Nie je preto možné vyhovieť ďalším vašim požiadavkám.

 

KONTAKTY:
Mobilný kontakt do kancelárie: 0948 60 94 94
Email:  he.mesto@abuke.sk
Webstránka: www.humenne.rimkat.sk


Prosba o finančný dar – zvonček

Tým z vás, ktorí nám chcete pomôcť so „zvončekom“, ponúkame naše číslo účtu. Za vaše milodary a „zvončeky“ ďakujeme.  Naše číslo účtu je: 

SK10 0200 0000 0031 3884 2458


Myšlienka

Každý človek, ktorý v sebe zabil lásku, je schopný páchať zlo.
Čas vôbec nie je istý spojenec - nikdy nevieme, pre koho pracuje.
A. Moravia
Rozumný človek nemiluje preto, že je to preň výhodné, ale preto, že v láske samej nachádza šťastie.
B. Pascal
Láska k Bohu a k blížnemu je predovšetkým darom milosti a iba potom prikázaním.
Günthör
Neriaď sa znamením, hviezd, ale slovom Toho, ktorý ich stvoril.
Viera, ktorá sa nepremení v dôveru, stáva sa poverou.
Boh ťa nikdy nebude viesť tam, kde by ťa nebol schopný podržať svojou milosťou.
Tie najdôležitejšie veci v živote nie sú VECI.
Možno nemáme VŠETKO, ale SPOLU nám NIČ nechýba.
Na šťastie sú potrebné tri veci: mať čo robiť, mať koho milovať a mať čomu veriť.