Loading...

Aktualizované 13.7.2024 – 13:00

Aktuálny rozpis sv. omší na tento týždeň je na karte FARSKÉ OZNAMY


OZNAMY   14.7.2024 – 21.7.2024

  • Pripomíname vám, že v čase prázdnin (júl – august) už od pondelka, omše o 12:00 hod. nebudú (farský kostol). Všimnite si preto dobre rozpis časov sv. omší.
  • V nedeľu, (14.7.) vás pozývame na odpustovú slávnosť ku cti Škapuliarskej Panny Márie. Podrobný program je uverejnený na výveske pred kostolom a na webovej stránke (nižšie). Slávnostnú sv. omšu budú celebrovať bratia františkáni, nakoľko v tomto roku je to 800 rokov od stigmatizácie sv. Františka a aj náš kostol a táto slávnosť nesie pečať františkánov, ktorí tu úctu k Panne Márii priniesli. Z dôvodu farskej odpustovej slávnosti, svätá omša o 9:00 hod. nebude. Sv. omša o 7:30 hod. bude vonku.  
  • Členovia Bratstva sv. škapuliara môžu v nedeľu (14.7.) vo farskom kostole získať plnomocné odpustky za zvyčajných podmienok.
  • BR,SV: Sväté omše na budúcu nedeľu (14.7.) budú z dôvodu farskej odpustovej slávnosti o 8:00 hod.
  • NsP,DUB: Na budúcu nedeľu (14.7.) svätá omša nebude. Pozývame vás na farskú odpustovú slávnosť.
  • Od pondelka začína letný farský tábor detí v priestoroch farského dvora. Prosíme preto všetkých, ktorí budú prichádzať na farský dvor autami, aby dbali na zvýšenú opatrnosť.
  • Cez prázdniny (júl-august) bude farská kancelária zatvorená. Počas týždňa (pondelok-piatok) bude po večernej sv. omši kňaz k dispozícii na vybavovanie kancelárskych záležitostí.

 

PROGRAM ODPUSTOVEJ SLÁVNOSTI – 14.7.2024  Karmelská Panna Mária

 

KONTAKTY:
Mobilný kontakt do kancelárie: 0948 60 94 94
Email:  he.mesto@abuke.sk
Webstránka: www.humenne.rimkat.sk


Prosba o finančný dar – zvonček

Tým z vás, ktorí nám chcete pomôcť so „zvončekom“, ponúkame naše číslo účtu. Za vaše milodary a „zvončeky“ ďakujeme.  Naše číslo účtu je: 

SK10 0200 0000 0031 3884 2458


Myšlienka

Každý človek, ktorý v sebe zabil lásku, je schopný páchať zlo.
Čas vôbec nie je istý spojenec - nikdy nevieme, pre koho pracuje.
A. Moravia
Rozumný človek nemiluje preto, že je to preň výhodné, ale preto, že v láske samej nachádza šťastie.
B. Pascal
Láska k Bohu a k blížnemu je predovšetkým darom milosti a iba potom prikázaním.
Günthör
Neriaď sa znamením, hviezd, ale slovom Toho, ktorý ich stvoril.
Viera, ktorá sa nepremení v dôveru, stáva sa poverou.
Boh ťa nikdy nebude viesť tam, kde by ťa nebol schopný podržať svojou milosťou.
Tie najdôležitejšie veci v živote nie sú VECI.
Možno nemáme VŠETKO, ale SPOLU nám NIČ nechýba.
Na šťastie sú potrebné tri veci: mať čo robiť, mať koho milovať a mať čomu veriť.