Dôležité termíny v roku 2021:

Prvé sv. prijímanie v našej farnosti bude:

02.05. = ZŠ Hrnčiarska  (9:00)
02.05. = Cirkevná spojená škola  (11:00)
09.05. = ZŠ Pugačevova  (9:00)
09.05. = ZŠ Pugačevova  (11:00)
16.05. = ZŠ Kudlovská  (9:00)
16.05. = ZŠ Švermova  (11:00)

Sviatosť birmovania v našej farnosti bude:

29.05.2021  –  11:00 hod.  (sobota)

 Odpusty vo farnosti budú takto:

  • Odpust v Gruzovciach                    – 16.05.2021       –          nedeľa  (Nanebovstúpenie Pána)
  • Odpust v Brestove                          – 23.05.2021       –          nedeľa  (Zoslanie DS)
  • Odpust na Dubníku                        – 06.06.2021       –          nedeľa  (Najsv. Telo a Krv)
  • Odpust NsP                                    – 27.06.2021       –          nedeľa  (Matka Ustavičnej pomoci)
  • Odpust v Slov. Volovej                    – 04.07.2021       –          nedeľa  (Narodenie Jána Krstiteľa)
  • Odpust v HE – PM Karmelská        – 18.07.2021        –          16. nedeľa cez rok
  • Odpust v HE – Kalvária                 – 12.09.2021        –          nedeľa  (Povýšenie sv. Kríža)
  • Odpust v HE – Všetkých svätých   – 01.11.2021        –          pondelok