Dôležité termíny v roku 2020:

Prvé sv. prijímanie v našej farnosti bude:

10.05. = Cirkevná spojená škola  (9:00)
10.05. = ZŠ Pugačevova  (11:00)
17.05. = ZŠ Švermova  (9:00)
17.05. = ZŠ Kudlovská a ZŠ Hrnčiarska  (11:00)

Sviatosť birmovania v našej farnosti bude:

24.05.2020  –  11:00 hod.  (7. Veľkonočná nedeľa) – v kostole Všetkých svätých

 Odpusty vo farnosti budú takto:

  • Odpust v Brestove                          – 31.05.2020       –          nedeľa  (Zoslanie DS)
  • Odpust na Dubníku                        – 14.06.2020       –          nedeľa  (Najsv. Telo a Krv)
  • Odpust v Kochanovciach                – 28.06.2020       –          nedeľa  (Narodenie Jána Krstiteľa)
  • Odpust NsP                                    – 28.06.2020       –          nedeľa  (Matka Ustavičnej pomoci)
  • Odpust v HE – PM Karmelská        – 19.07.2020        –          nedeľa
  • Odpust v HE – Kalvária                 – 13.09.2020        –          nedeľa  (Povýšenie sv. Kríža)
  • Odpust v HE – Všetkých svätých   – 01.11.2020        –          nedeľa