Kostol Zoslania Ducha Svätého

Rímskokatolícky kostol v Brestove bol postavený v roku 1928. Dovtedy veriaci prichádzali na bohoslužby do Humenného. Podnet na výstavbu dal rodák Michal Jevčák, ktorý po návrate z USA prispel veľkým podielom. Finančne a tiež fyzickou prácou sa zapojili aj obyvatelia obce. Nový kostol bol zasvätený Zoslaniu Ducha Svätého.

Výzdoba kostola je veľmi striedma. Napriek tomu, že nebol postavený až tak dávno, dnes sa už nemožno dopátrať k presným informáciám, kto je autorom hlavného oltára. Traduje sa, že bol dovezený z Dlhého nad Cirochou ako núdzové riešenie. Možno to vidieť aj z toho, že hlavný oltár nevystihuje patrocínium, skôr Najsvätejšiu Trojicu. Z tohto dôvodu v novodobej histórii prichádza k prehodnoteniu tohto pohľadu a je snaha výstižnejšie vyjadriť túto myšlienku.

Kostol bol konsekrovaný až po prevedení liturgickej obnovy inštaláciou pevného oltára, a to 21. novembra 1993 pomocným biskupom Mons. Bernardom Boberom.

Vnútorné zariadenie kostola obohatil Ing. arch. Michal Šimurda z Humenného projektom Božieho hrobu v roku 2005 a v tom istom roku bol tento projekt aj realizovaný Jozefom Keltošom z firmy Travertín s.r.o. Spišská Belá. Pôvodná bezcenná krížová cesta v kostole bola nahradená drevenou, ktorá je dielom Martina Barnáša z Rezbárskej spoločnosti Kežmarok.

Bohoslužby sú v súčasnosti pravidelne každú nedeľu, a 2x v týždni (pondelok a štvrtok).

Uskutočňujú sa taktiež nedeľné popoludňajšie stretnutia Bratstva sv. ruženca.