+ Ján LAUDA, Mgr., farár, sudca

*5.2. 1953
+ 23.12.2013
vysviacka 6.6.1976 Bratislava
primície Humenné
1976 Bardejov, 1977 Vranov nad Topľou, 1977 Prešov, 1979 Osikov, 1990 Zbudské Dlhé, 1992 Trebišov, 2003 Michalok


Jozef PIRA, LittLic., administrátor

*7.6. 1969
vysviacka 13.6.1992
primície Humenné
1992 Lučenec, 1993 postgraduálne štúdiá Rím, 1997 prefekt v kňazskom seminári na TI Spišská Kapitula, 1999 Krompachy, 2002 prednášajúci na TI Spišská Kapitula, 2004 prednášajúci na KTFKE v Košiciach, 2014 Pohronská Polhora


Juraj RIŠKO, ThLic., farár

*16.1. 1970,
vysviacka 17.6.1995 Košice
primície Humenné
1995 Sabinov, 1997 Víťaz, 2003 Hanušovce nad Topľou


 Doc. PhDr. ThDr. Štefan Lenčiš, PhD., výpomocný duchovný

* 18.1.1970
vysviacka 21.6.1997, Košice
primície Humenné
1997 Prešov – sv. Mikuláš, 1998 Prešov – Kráľovná pokoja, 2001 Veľká Lodina, 2007 Košice – kňazský seminár, 2008 Košice TK KU, 2011 Kecerovce


Marián BABJARČÍK, Mgr., farár

* 9.2.1973
vysviacka 21.6.1997, Košice
primície Humenné
1997 Snina, 1998 Soľ, 1999 Kapušany, 2004 Terňa, 2008 Ľubotín


Peter SABOL, PaedDr., kaplán

* 31.3.1981
vysviacka 17.6.2006, Košice
primície Humenné
2006 Raslavice, 2008 Košice – sv. Alžbeta, 2012 Košice – Krásna


Saleziánski kňazi z Humenného


Viliam RIŠKO SDB

* 18. 7. 1973
prvé sľuby: 13. 8. 1994
doživotné sľuby 15. 7. 2000
vysviacka 31. 1. 2002
2002 Poprad-Veľká; 2004 Žilina; 2005 Bratislava; 2008 Žilina


Marek MICHALENKO SDB

* 12. 12. 1974
prvé sľuby: 19. 8. 1995
doživotné sľuby 15. 7. 2001
vysviacka 11. 6. 2005
2005 Šaštín-Stráže


Stanislav HABURČÁK SDB

* 26. 4. 1976
prvé sľuby: 15. 8. 1998
doživotné sľuby 10. 7. 2004
vysviacka 17. 6. 2006
2006 Poprad; 2010 Nová Dubnica; 2014 Košice – Tri hôrky


Ľuboslav STEBNICKÝ SDB, gréckokatolík

* 7. 3. 1977
prvé sľuby: 16. 8. 1997
doživotné sľuby 11. 9. 2005
vysviacka 17. 6. 2006
2006 Bratislava-Trnávka ; 2013 Partizánske


Ján MATURKANIČ SDB, gréckokatolík

* 18. 1. 1982
prvé sľuby: 15. 8. 2001
doživotné sľuby 8. 9. 2007
vysviacka 20. 6. 2009
2009 Poprad; 2015 Bratislava – Miletičova


Ján JAKUBOV SDB

* 28. 4. 1982
prvé sľuby: 15. 8. 2004
doživotné sľuby 11. 9. 2010
vysviacka 16. 6. 2012
2012 Bratislava-Trnávka