Stránkové hodiny farskej kancelárie

dopoludnia popoludní Telefón
Pondelok
Utorok 16:45 – 17:30
Streda 16:45 – 17:30 0948 60 94 94
Štvrtok 10:30 – 11:30
Piatok 16:45 – 17:30

Vo vašom vlastnom záujme včasného vybavenia vašich žiadostí prosíme o dochvíľnosť!
Neprichádzajte tesne pred koncom stránkových hodín, lebo je možné, že už nebudete môcť byť prijatí!
V prvopiatkovom týždni kancelária je zatvorená!
V súrnych prípadoch sme vám k dispozícii po večernej sv. omši.

Farský úrad – kontaktné údaje

Kancelária:

0948 60 94 94

E-mail:

he.mesto@abuke.sk

Adresa:

Brestovská 1, 066 01 Humenné