Loading...

Aktualizované  18.10.2021 – 12:00

Aktuálny rozpis sv. omší na tento týždeň je na karte FARSKÉ OZNAMY


OZNAMY    18.10. – 24.10.2021

  • Nakoľko sa situácia v tretej vlne pandémie nezlepšuje, práve naopak čísla v nemocniciach rastú, stále vás vyzývame, aby ste v kostole dodržiavali platné opatrenia, ktoré je potrebné dodržiavať – respirátory, dezinfekcia rúk, vypísať prezenčný lístok. Rešpektujte preto prosím pokyny usporiadateľov pri vonkajších dverách. Ďakujeme.
  • Každú nedeľu bude pridaná sv. omša o 15:00 hod. iba pre zaočkovaných, ktorí môžu byť v kostole bez limitácie počtu.
  • Na našom youtube kanále: Rimkat – Humenne mesto live máte možnosť sledovať priame prenosy zo sv. omší z nášho farského kostola vždy v piatok večer o 18:00 hod. (tzv. detské sv. omše) a každú nedeľu omšu o 10:30 hod. až do odvolania. Nedeľné sv. omše sú vysielané aj cez Humenskú televíziu.
  • Budúca nedeľa je misijná. Po svätých omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť obetovaná farnostiam v Keni, ktoré sú najviac postihnuté chudobou a suchom. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

KONTAKTY:
Mobilný kontakt do kancelárie: 0948 60 94 94
Email:  humenne@rimkat.sk
Webstránka: www.humenne.rimkat.sk


Výroba a osadenie liturgického mobiliáru

 V rámci generálnej opravy farského kostola Všetkých svätých v Humennom v súčinnosti s Krajským pamiatkovým úradom a Liturgickou komisiou košickej arcidiecézy, vzišla potreba nového liturgického mobiliáru do sakrálneho priestoru farského kostola.

Návrh mobiliáru pozostávajúceho z: „kríž, krstiteľnica, stojan na paškál“, bol zrealizovaný architektom Ing Arch. Mariánom Sitarčíkom a po odsúhlasení kompetentnými inštitúciami a po výbere zhotoviteľa bol zadaný do výroby. Osadenie do liturgického priestoru bolo zrealizované v júni 2021. Prešovský samosprávny kraj ako podporovateľ tohto projektu prispel finančnou dotáciou vo výške 4.000 €, čo predstavovalo zhruba polovicu celkovej ceny diela. Druhá polovica bola financovaná z prostriedkov farského úradu.

Za prejavenú podporu Prešovskému samosprávnemu kraju vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

„Projekt je podporený z rozpočtu PSK.“


Prosba o finančný dar – zvonček

Tým z vás, ktorí nám chcete pomôcť so „zvončekom“, ponúkame naše číslo účtu. Za vaše milodary a „zvončeky“ ďakujeme.  Naše číslo účtu je: 

SK10 0200 0000 0031 3884 2458


Myšlienka

Každý človek, ktorý v sebe zabil lásku, je schopný páchať zlo.
Čas vôbec nie je istý spojenec - nikdy nevieme, pre koho pracuje.
A. Moravia
Rozumný človek nemiluje preto, že je to preň výhodné, ale preto, že v láske samej nachádza šťastie.
B. Pascal
Láska k Bohu a k blížnemu je predovšetkým darom milosti a iba potom prikázaním.
Günthör
Neriaď sa znamením, hviezd, ale slovom Toho, ktorý ich stvoril.
Viera, ktorá sa nepremení v dôveru, stáva sa poverou.
Boh ťa nikdy nebude viesť tam, kde by ťa nebol schopný podržať svojou milosťou.
Tie najdôležitejšie veci v živote nie sú VECI.
Možno nemáme VŠETKO, ale SPOLU nám NIČ nechýba.
Na šťastie sú potrebné tri veci: mať čo robiť, mať koho milovať a mať čomu veriť.