Úvod 2019-05-13T09:07:29+00:00
Loading...

OZNAMY

  • HE: V utorok (14.05.) začneme prijímať úmysly svätých omší na druhý polrok 2019, (max. 2 úmysly na osobu). Zapisovať budeme vo farskej kancelárii počas úradných hodín. Úmysly na filiálkach budeme prijímať po svätých omšiach.
  • Stretnutie účastníkov Farskej púte „Po stopách sv. Faustíny“ do Poľska bude v utorok (14.05). po večernej sv. omši v rekolekčnej miestnosti.
  • V dňoch 15. – 19. júla 2019 pozývame deti vo veku 7 – 14 rokov na Farský tábor na Drienicu. V cene 85,- eur je zahrnuté: doprava, poistenie, ubytovanie, 5x denne strava, celodenný pitný režim, kúpalisko. Nahlásiť sa môžete v sakristii kostola do nedele 19. mája. Pri nahlásení je potrebné hneď aj zaplatiť a zobrať si prihlášku.
  • HE: Budúcu nedeľu (19.05.) bude májová zbierka na „Obnovu farského kostola Všetkých svätých“. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

ZBIERKY NA OBNOVU KOSTOLA
Na poslednom zasadnutí Farskej ekonomickej rady bol odsúhlasený zámer na obnovu farského kostola Všetkých svätých v Humennom… Malo by to byť v termíne od 5.8. – 1.11.2019. Rozsah prác ešte bude upresnený, ale určite chceme kostol vymaľovať, bude urobená nová elektroinštalácia a hneď aj zvukotechnika. Uvažujeme aj o vykurovaní kostola. Máme niekoľko návrhov ako by to bolo čo najviac efektívne. Všetky tieto práce závisia od schválenia Krajského pamiatkového úradu. Podľa rozhodnutia Liturgickej komisie pravdepodobne bude ináč riešený aj liturgický priestor. Na všetky tieto opravy však potrebujeme aj finančné krytie. Niečo už máme našetrené a o niečo by sme vás týmto chceli poprosiť. Farská ekonomická rada odporúčala postupne konať zbierky pomaly už od teraz, aby sme mali niečo našetrené. Každý mesiac 2. alebo 3. nedeľu v mesiaci sa bude konať zbierka na tento účel. Prosíme vás o vašu ústretovosť, aby sme dokázali toto dielo obnovy farského kostola aj finančne zvládnuť.

Ak by ste chceli prispieť priamo na účet farnosti, uvádzame aj číslo účtu:
SK10 0200 0000 0031 3884 2458


Myšlienka

Každý človek, ktorý v sebe zabil lásku, je schopný páchať zlo.
Čas vôbec nie je istý spojenec - nikdy nevieme, pre koho pracuje.
A. Moravia
Rozumný človek nemiluje preto, že je to preň výhodné, ale preto, že v láske samej nachádza šťastie.
B. Pascal
Láska k Bohu a k blížnemu je predovšetkým darom milosti a iba potom prikázaním.
Günthör
Neriaď sa znamením, hviezd, ale slovom Toho, ktorý ich stvoril.
Viera, ktorá sa nepremení v dôveru, stáva sa poverou.
Boh ťa nikdy nebude viesť tam, kde by ťa nebol schopný podržať svojou milosťou.
Tie najdôležitejšie veci v živote nie sú VECI.
Možno nemáme VŠETKO, ale SPOLU nám NIČ nechýba.
Na šťastie sú potrebné tri veci: mať čo robiť, mať koho milovať a mať čomu veriť.