Loading...

OBNOVA PO MISIÁCH

Presne pred rokom sme v našej farnosti mali misie. Sme radi, že teraz po roku sa uskutoční “Obnova po misiách”, ktorá v našej farnosti bude v dňoch 28.10. – 01.11.2016. Misijnú obnovu bude ponúkať opäť misijný tím pátrov redemptoristov pod vedením pátra Michala Zamkovského. Srdečne vás pozývame stráviť  tieto požehnané dni v Božej milosti a zároveň ako prípravu na náš odpust Všetkých svätých, kde privítame aj nového pomocného biskupa Mons. Marka Forgáča a zároveň aj ako prípravu na dušičkové dni.

PLAGÁT S PROGRAMOM:

Misie plagat

 


“UKONČENIE”  SVÄTÉHO ROKU MILOSRDENSTVA

Rok-milosrdenstvaSvätý Otec František v bule „Misericordiae Vultus“ stanovil, že mimoriadny Svätý rok milosrdenstva sa skončí na slávnosť Krista Kráľa, 20. novembra 2016, zatvorením Svätej brány na Bazilike sv. Petra vo Vatikáne.
V predchádzajúcu nedeľu 13. novembra 2016 (33. v Cezročnom období), sa Svätý rok uzavrie v partikulárnych Cirkvách.

Na základe tohto rozhodnutia Sv. Otca budeme 13. novembra 2016 o 10:30 hod. vo farskom kostole Všetkých svätých v Humennom, sláviť slávnostnú sv. omšu „Na poďakovanie Pánu Bohu“ za mimoriadny dar Svätého roku milosrdenstva.

Srdečne vás všetkých pozývame sláviť spolu s nami túto ďakovnú sv. omšu, uvedomujúc si prehojné dary, ktorých sa nám ako farnosti i jednotlivcom vo Svätom roku milosrdenstva dostalo a zaspievať slávnostné „Teba Bože chválime“.


AKO EŠTE ZÍSKAŤ ODPUSTKY?

Moment získania odpustkov má byť spojený predovšetkým so sviatosťou zmierenia a so slávením Eucharistie, zahrňujúcim reflexiu nad milosrdenstvom. Prijatie týchto sviatostí má byť k získaniu odpustkov spojené s vyznaním viery a s modlitbou za Svätého Otca na jeho úmysly. Osobitným znakom svätého roka je putovanie, ktoré je obrazom cesty, ktorú každý človek uskutočňuje svojím životom. Aj milosrdenstvo je cieľom, ktorý treba dosiahnuť a ktorý si vyžaduje námahu a obetu. Teda:

 1. Prejsť bránou milosrdenstva
 2. Vyspovedať sa
  Spoveď možno vykonať niekoľko dní predtým; jedna spoveď stačí pre získanie viacerých odpustkov, ak sa medzitým nedopustíme hriechu.
 3. Pristúpiť k sv. prijímaniu
  Podľa možnosti v ten istý deň; k novému získaniu odpustkov je potrebné znova pristúpiť k sv. prijímaniu.
 4. Vyznanie viery a modlitba na úmysel Sv. Otca
  Modlitby: Verím v Boha, Otčenáš, Zdravas a Sláva Otcu.
 5. Rozhodnutie žiť sväto
  Chrániť sa aj všedného hriechu

Neprehliadnite

Každý človek, ktorý v sebe zabil lásku, je schopný páchať zlo.
Čas vôbec nie je istý spojenec - nikdy nevieme, pre koho pracuje.
A. Moravia
Rozumný človek nemiluje preto, že je to preň výhodné, ale preto, že v láske samej nachádza šťastie.
B. Pascal
Láska k Bohu a k blížnemu je predovšetkým darom milosti a iba potom prikázaním.
Günthör
Neriaď sa znamením, hviezd, ale slovom Toho, ktorý ich stvoril.
Viera, ktorá sa nepremení v dôveru, stáva sa poverou.
Boh ťa nikdy nebude viesť tam, kde by ťa nebol schopný podržať svojou milosťou.
Tie najdôležitejšie veci v živote nie sú VECI.
Možno nemáme VŠETKO, ale SPOLU nám NIČ nechýba.
Na šťastie sú potrebné tri veci: mať čo robiť, mať koho milovať a mať čomu veriť.