Loading...

OZNAMY

  • V utorok (21.11.) bude Dekanátne večeradlo v kostole sv. košických mučeníkov so začiatkom o 14:00 hod.
  • V sobotu (25.11.) o 10:00 hod. budú v košickej katedrále celodiecézne kňazské rekolekcie z príležitosti sviatku sv. Ondreja, patróna našej arcidiecézy.
  • Na budúcu nedeľu (26.11.), na slávnosť Krista Kráľa, môžeme pri verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia získať za obvyklých podmienok (sv. spoveď, prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca) úplné odpustky. Táto pobožnosť bude pri každej svätej omši.

 

Myšlienka

Každý človek, ktorý v sebe zabil lásku, je schopný páchať zlo.
Čas vôbec nie je istý spojenec - nikdy nevieme, pre koho pracuje.
A. Moravia
Rozumný človek nemiluje preto, že je to preň výhodné, ale preto, že v láske samej nachádza šťastie.
B. Pascal
Láska k Bohu a k blížnemu je predovšetkým darom milosti a iba potom prikázaním.
Günthör
Neriaď sa znamením, hviezd, ale slovom Toho, ktorý ich stvoril.
Viera, ktorá sa nepremení v dôveru, stáva sa poverou.
Boh ťa nikdy nebude viesť tam, kde by ťa nebol schopný podržať svojou milosťou.
Tie najdôležitejšie veci v živote nie sú VECI.
Možno nemáme VŠETKO, ale SPOLU nám NIČ nechýba.
Na šťastie sú potrebné tri veci: mať čo robiť, mať koho milovať a mať čomu veriť.