Loading...

25. SVETOVÝ DEŇ CHORÝCH

Tohto roku 11. februára na spomienku Panny Márie Lurdskej, si budeme pripomínať už 25. svetový deň chorých. Na základe podnetu Svätého Otca Františka, chceme tento rok ponúknuť osobitnú sv. omšu pre tých chorých, ktorí sa už dlhší čas nemohli zúčastniť na sv. omši v kostole.

Chceme vás preto poprosiť o dobrovoľnícku službu, ktorá spočíva v tom, že vyhľadáte vo svojom okolí človeka, ktorý je chorý a chcel by sa zúčastniť tejto sv. omše. Potom mu pomôžete dostať sa do kostola v sobotu (11.02.) do 12:00 hod.
My kňazi tu budeme od 10:30 hod. vysluhovať sviatosť zmierenia chorým (aj na vozíkoch) a pri sv. omši budeme udeľovať aj pomazanie chorých. Po sv. omši bude pre chorých pripravené aj malé agapé. Vopred ďakujeme všetkým, ktorí sa do tejto dobrovoľníckej služby zapoja – ktorí budú chcieť vidieť Krista v blížnom.

Pomazanie chorých budeme udeľovať pri týchto sv. omšiach:

Farský kostol Sobota   (11.02) 7:00;  12:00
Brestov Štvrtok  (09.02) 17:00
Kochanovce Sobota   (11.02)   8:00
Dubník Piatok   (10.02.) 18:00
NsP Sobota   (11.02)   7:30

 


Neprehliadnite

VIANOCE 2016
Každý človek, ktorý v sebe zabil lásku, je schopný páchať zlo.
Čas vôbec nie je istý spojenec - nikdy nevieme, pre koho pracuje.
A. Moravia
Rozumný človek nemiluje preto, že je to preň výhodné, ale preto, že v láske samej nachádza šťastie.
B. Pascal
Láska k Bohu a k blížnemu je predovšetkým darom milosti a iba potom prikázaním.
Günthör
Neriaď sa znamením, hviezd, ale slovom Toho, ktorý ich stvoril.
Viera, ktorá sa nepremení v dôveru, stáva sa poverou.
Boh ťa nikdy nebude viesť tam, kde by ťa nebol schopný podržať svojou milosťou.
Tie najdôležitejšie veci v živote nie sú VECI.
Možno nemáme VŠETKO, ale SPOLU nám NIČ nechýba.
Na šťastie sú potrebné tri veci: mať čo robiť, mať koho milovať a mať čomu veriť.