Loading...

VEĽKONOČNÉ OBDOBIE

Veľkonočné obdobie – obdobie veľko­nočnej slávnosti, trvá 50 dní. Začína sa na Bielu sobotu večer a končí sa večer na svia­tok Zoslania Ducha Svätého (Turíce). Toto obdobie sa slávi v radosti a plesaní ako jeden svia­točný deň, ba ako jedna „veľká nedeľa”.

Veľkonočná nedeľa

V tento deň si pripomíname zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Zmŕtvych-vstanie – najväčší Kristov zázrak a základná pravda kresťanskej viery. Je to ví­ťazné zavŕšenie Kristovho vykupiteľského diela. Jeho duša sa opäť spojila s osláveným telom, na ktorom síce ostali rany ukrižovania, ale ináč nepodlie­halo obmedzeniam času a priestoru.

Veľkonočný pondelok

Veľkonočný pondelok sa zvykne nazývať aj „Pondelkom Baránka“ na pamiatku toho, čo sa udialo prvého dňa po sobote. Vtedy totiž anjel dodával odvahu ženám, ktoré na úsvite pribehli k hrobu a boli vydesené a znepokojené, keď ho našli prázdny. „Neľakajte sa!“ povedal im. „Vstal z mŕtvych. Niet ho tu.“ Posledný sviatočný deň Veľkej noci je známy aj šibač­kou a oblievaním dievčat vodou.

Osemdňová oktáva Kristovho zmŕtvychvstania

Po Nedeli zmŕtvychvstania Ježiša Krista nasleduje osemdňová oktáva Kristovho zmŕtvychvstania, ktorá pozostáva z týždňa bezprostredne po Veľkej noci a končí sa Nedeľou Božieho milosrdenstva (prvá nedeľa po Nedeli zmŕtvychvstania Pána Ježiša). V minulosti sa nazývala Biela nedeľa, keďže v roku 389 cisár Theozodius Veľký vyhlásil celotýždenné svätenie veľkonočných sviatkov, aby novopo­krstenci, ktorí počas tejto oktávy nosili svoje biele krstné rúcho, mohli dostá­vať ďalšie ponaučenia z kresťanskej náuky. A práve biele krstné rúcho sa slávnostne odkladalo v posledný deň veľkonočnej oktávy, ktorá potom dostala názov Dominica in albis deponendis (Nedeľa odkladania bieleho rúcha, t.j. Biela nedeľa). V Ríme sa odkladanie bieleho rúcha slávnostne vykonávalo v Lateránskej bazilike. Týždeň trvajúce svätenie Veľkej noci sa postupne skraco­valo na tri, neskoršie na dva dni a od roku 1951 už ani Veľkonočný pondelok nie je prikázaným sviatkom.


FARSKÁ PÚŤ V ROKU 2017

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Fatimská Panna Mária

FATIMA

V roku 100. výročia fatimských zjavení vás pozývame na farskú púť do Fatimy. Cestou navštívime aj iné pútne miesta: Padovu, La Salette a Lurdy. Púť bude trvať 9 dní v termíne: 14.10.–22.10.2017. Cesta do Fatimy je autobusom, cesta späť lietadlom. V autobuse budeme iba 1 noc, zvyšné noci budeme mať vždy ubytovanie. Cena púte je 650€. Zapisovanie je v sakristii kostola. Pri zápise si hneď vyberiete aj miesto na sedenie v autobuse. Samozrejmosťou je každodenná sv. omša a duchovné doprevádzanie kňazom.

Itinerár Fatima

 


Neprehliadnite

VEĽKÁ NOC 2017
Každý človek, ktorý v sebe zabil lásku, je schopný páchať zlo.
Čas vôbec nie je istý spojenec - nikdy nevieme, pre koho pracuje.
A. Moravia
Rozumný človek nemiluje preto, že je to preň výhodné, ale preto, že v láske samej nachádza šťastie.
B. Pascal
Láska k Bohu a k blížnemu je predovšetkým darom milosti a iba potom prikázaním.
Günthör
Neriaď sa znamením, hviezd, ale slovom Toho, ktorý ich stvoril.
Viera, ktorá sa nepremení v dôveru, stáva sa poverou.
Boh ťa nikdy nebude viesť tam, kde by ťa nebol schopný podržať svojou milosťou.
Tie najdôležitejšie veci v živote nie sú VECI.
Možno nemáme VŠETKO, ale SPOLU nám NIČ nechýba.
Na šťastie sú potrebné tri veci: mať čo robiť, mať koho milovať a mať čomu veriť.