Úvod 2019-11-10T21:29:02+00:00
Loading...

Informácia o obnove farského kostola Všetkých svätých

  • Doteraz sme vás na tomto mieste informovali o tom, ako prebiehajú práce na obnove farského kostola Všetkých svätých. Teraz vám môžeme s radosťou oznámiť, že sme 1. novembra slávnostnou odpustovou sv. omšou a požehnaním kostola znova otvorili kostol pre veriacich farnosti. Srdečne pozývame.
  • Chceme sa ešte raz úprimne poďakovať všetkým vám, ktorí ste sa podieľali akýmkoľvek spôsobom na obnove nášho farského kostola Všetkých svätých – za všetky vaše modlitby, za finančné dary, za brigádnickú pomoc v tisíckach odpracovaných hodín, aj za to, že ste nás tak zdravo povzbudzovali a dodávali silu vtedy, keď bolo najťažšie. Nech je tento chrám teda znova otvorený pre tých, ktorí chcú byť otvorení pre Boha a jeho milosť.
  • Aktuálne foto zo slávnostnej sv. omše je na karte FOTOGALÉRIA – 2019.

OZNAMY

  • Stretnutia birmovancov a detí na prvé sv. prijímanie od budúceho týždňa už budú fungovať normálne. Vo štvrtky bude večerná sv. omša pre birmovancov a piatky večer sú vyhradené pre rodičov a ich prvoprijímajúce deti.
  • V sakristii Vám ponúkame stolové kalendáre Božieho milosrdenstva na rok 2020. Kúpou podporíte Kongregáciu sestier Matky Božieho milosrdenstva na Slovensku. Cena jedného kusu je 2,50€.

Myšlienka

Každý človek, ktorý v sebe zabil lásku, je schopný páchať zlo.
Čas vôbec nie je istý spojenec - nikdy nevieme, pre koho pracuje.
A. Moravia
Rozumný človek nemiluje preto, že je to preň výhodné, ale preto, že v láske samej nachádza šťastie.
B. Pascal
Láska k Bohu a k blížnemu je predovšetkým darom milosti a iba potom prikázaním.
Günthör
Neriaď sa znamením, hviezd, ale slovom Toho, ktorý ich stvoril.
Viera, ktorá sa nepremení v dôveru, stáva sa poverou.
Boh ťa nikdy nebude viesť tam, kde by ťa nebol schopný podržať svojou milosťou.
Tie najdôležitejšie veci v živote nie sú VECI.
Možno nemáme VŠETKO, ale SPOLU nám NIČ nechýba.
Na šťastie sú potrebné tri veci: mať čo robiť, mať koho milovať a mať čomu veriť.