Loading...

Aktualizované  11.1.2021 – 10:00


OZNAMY

  • Nedeľou (10.01.) sa končí Vianočné obdobie a od (11.01.) začína Obdobie cez rok. V tomto období sa neslávi osobitný aspekt Kristovho tajomstva. Skôr sa najmä v nedele pripomína Kristovo tajomstvo v celej jeho plnosti. Cezročné obdobie bude trvať až do Popolcovej stredy (17. februára).
  • Od budúceho týždňa pokračujeme v príprave na birmovku. Naďalej pozývame birmovancov sledovať mládežnícke sv. omše vždy vo štvrtok večer o 18:00 hod. Kedže sa nemôžeme stretávať, stretká rozbehneme formou online, každý vo svojich skupinkách s kňazom. O tom ako budú online stretká fungovať, vás informuje kaplán Pasternák prostredníctvom emailu – sledujte intenzívnejšie svoj mail.
  • Od budúceho týždňa budú aj piatkové sv. omše pre rodičov a deti pripravujúcich sa na 1. sv. prijímanie, ale aj pre ostatné deti, ktoré sa tiež môžu zapájať do online aktivít.

USMERNENIA COVID 19 – od 1.1.2021

Na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky zo dňa 31.12.2020 k aktuálnej situácii, vám vzhľadom k pastorácii ponúkame niekoľko súhrnných informácií:

1)      BOHOSLUŽBY
Od 1.1.2021 až do odvolania sa vo farskom kostole verejné sv. omše neslúžia a veriaci sú dišpenzovaní od povinnosti zúčastniť sa nedeľnej sv. omše.
Kňazi pri spoločnej sv. omši odslúžia všetky úmysly, ktoré sú na daný deň zapísané.

Farský kostol bude otvorený iba na súkromnú modlitbu v týchto časoch:
                     Pondelok až piatok  =   8:00 – 17:00
                     Sobota                     =   9:00 – 17:00
                     Nedeľa                     = 11:30 – 17:00
Pri vstupe do kostola je zabezpečený prostriedok na dezinfekciu rúk a vstup do kostola
je povolený len s rúškom a len pre tých, ktorí nevykazujú známky respiračného ochorenia.

2)      VYSIELANIE  SV. OMŠÍ
Sv. omše budeme naživo vysielať z nášho kostola cez kanál youtube a v nedeľu aj cez HNTV v týchto časoch:
                  Pondelok až Piatok  =  18:00  sv. omša         (youtube)
                  Nedeľa                     =  10:30  sv. omša         (youtube + HNTV)

                                 Adresa youtube: Rimkat – Humenne mesto live

Ak nás sledujete cez TV prenos a chcete prispieť milodarom, na našej webstránke je číslo účtu. Ďakujeme.

3)      SVIATOSTI A INÉ SLUŽBY
KATECHÉZY:   k príprave na sviatosť birmovania, ani na prvé sv. prijímanie sa nekonajú.

KRSTY:  sú dovolené (max. 6 ľudí), nahlasovať krst svojho dieťaťa a detaily dohodnúť s kňazom cez mobilné číslo do kancelárie.
SOBÁŠE:  sú dovolené (max. 6 ľudí), detaily dohodnúť s kňazom.
SVIATOSŤ ZMIERENIA:     iba v prípade nebezpečenstva smrti alebo v rizikových zdravotníckych zariadeniach.
POMAZANIE CHORÝCH:  je potrebné zavolať na zaopatrovací mobil: 0902 228 711.
POHREBY:    sú dovolené (max. 6 ľudí), detaily dohodnúť s kňazom.
KANCELÁRIA:   služby poskytujeme cez mobilné číslo, resp. po dohode s kňazom.

4)      Kontakty
Mobilný kontakt do kancelárie: 0948 60 94 94
Email:  humenne@rimkat.sk
Webstránka: www.humenne.rimkat.sk


Prosba o finančný dar – zvonček

Tým z vás, ktorí nám chcete pomôcť so „zvončekom“, ponúkame naše číslo účtu. Za vaše milodary a „zvončeky“ ďakujeme.  Naše číslo účtu je: 

SK10 0200 0000 0031 3884 2458


Myšlienka

Každý človek, ktorý v sebe zabil lásku, je schopný páchať zlo.
Čas vôbec nie je istý spojenec - nikdy nevieme, pre koho pracuje.
A. Moravia
Rozumný človek nemiluje preto, že je to preň výhodné, ale preto, že v láske samej nachádza šťastie.
B. Pascal
Láska k Bohu a k blížnemu je predovšetkým darom milosti a iba potom prikázaním.
Günthör
Neriaď sa znamením, hviezd, ale slovom Toho, ktorý ich stvoril.
Viera, ktorá sa nepremení v dôveru, stáva sa poverou.
Boh ťa nikdy nebude viesť tam, kde by ťa nebol schopný podržať svojou milosťou.
Tie najdôležitejšie veci v živote nie sú VECI.
Možno nemáme VŠETKO, ale SPOLU nám NIČ nechýba.
Na šťastie sú potrebné tri veci: mať čo robiť, mať koho milovať a mať čomu veriť.