Úvod 2018-06-17T18:06:00+00:00
Loading...

OZNAM

  • V pondelok (18.06.) bude Dekanátne večeradlo vo farskom kostole Všetkých svätých, so začiatkom o 10:45 hod. modlitbou sv. ruženca. Srdečne pozývame.
  • HE: Dňa 23.06.2018 (sobota) plánujeme uskutočniť ešte jednu farskú brigádu na Kalvárii. Pozývame mužov na čistenie krovín (kosačky sú vítané, benzín dodáme). Začiatok o 8:30 hod.
  • Na budúcu nedeľu (24.06.) bude odpustová slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa v Kochanovciach o 10:30 hod. Hlavným celebrantom bude Mons. Pavol Dráb, prepošt kapituly kanonikov.
  • KOCH: Sviatosť zmierenia pred odpustovou slávnosťou bude v stredu (20.06.) od 16:00 hod.
  • Dňa 1. septembra (sobota) bude blahorečenie Anky Kolesárovej v Košiciach. Kto by mal záujem ísť na toto blahorečenie, nech sa do konca júna zapíše v sakristii, aby sme vedeli urobiť registráciu osôb na základe ktorej organizátori budú vedieť koľko ľudí môžu očakávať. V kostole si môžete vziať obrázky a letáky k tejto príležitosti a v sakristii si môžete zakúpiť knihu o Anke Kolesárovej, novej blahoslavenej. Kniha stojí 5€.
  • HE: Dňa 7. júla sa náš dekanát zúčastní diecéznej Fatimskej soboty v Obišovciach. Pútnici nech sa zapíšu v sakristii, aby sme vedeli objednať autobus. Bližšie informácie sú na nástenke.

Myšlienka

Každý človek, ktorý v sebe zabil lásku, je schopný páchať zlo.
Čas vôbec nie je istý spojenec - nikdy nevieme, pre koho pracuje.
A. Moravia
Rozumný človek nemiluje preto, že je to preň výhodné, ale preto, že v láske samej nachádza šťastie.
B. Pascal
Láska k Bohu a k blížnemu je predovšetkým darom milosti a iba potom prikázaním.
Günthör
Neriaď sa znamením, hviezd, ale slovom Toho, ktorý ich stvoril.
Viera, ktorá sa nepremení v dôveru, stáva sa poverou.
Boh ťa nikdy nebude viesť tam, kde by ťa nebol schopný podržať svojou milosťou.
Tie najdôležitejšie veci v živote nie sú VECI.
Možno nemáme VŠETKO, ale SPOLU nám NIČ nechýba.
Na šťastie sú potrebné tri veci: mať čo robiť, mať koho milovať a mať čomu veriť.