Úvod 2020-01-20T09:59:58+00:00
Loading...

OZNAMY

  • V pondelok (20.01.) bude vo farskom kostole Dekanátne večeradlo so začiatkom o 10:45 hod. a sv. omšou o 12:00 hod.
  • HE: Pozývame miništrantov na stretnutie, ktoré sa bude konať v sobotu 25.1.2020 o 10:00 hod.
  • V tomto týždni už budú opäť sväté omše pre prvoprijímajúce deti, stretnutia birmovancov po skupinách, aj sv. omše pre birmovancov. Najbližšia sv. omša pre birmovancov však nebude vo štvrtok v našom kostole, ale bude v piatok (24.02.) Celomestská v kostole na Sokoleji.
  • HE: Všetkých veriacich (mladších i starších) pozývame k iniciatíve ADOPTUJ SI BIRMOVANCA, ktorou sa chceme spolu ako farská rodina zapojiť do prípravy našich birmovancov. Aktivita spočíva v duchovnej adopcii konkrétneho birmovanca až do slávnosti birmovania, počas ktorej budeme každodennou modlitbou a obetou podporovať jeho duchovný rast. Kto je ochotný takto dopomôcť k lepšej príprave našich mladých nech sa zapíše do zoznamu v sakristii.
  • V sobotu (01.02.) pozývame deti s rodičmi, prípadne starými rodičmi na Farský karneval pre deti do priestorov CsŠ v Humennom so začiatkom o 13:00 hod. Záujemcovia nech sa nahlásia v sakristii kostola.
  • Všetkých, ktorí by chceli prijať sviatosť manželstva v našej farnosti v roku 2020 (alebo neskôr), pozývame prihlásiť sa vo farskej kancelárii, alebo emailom na snúbenecké náuky. Najbližší kurz začne 14. februára.

Myšlienka

Každý človek, ktorý v sebe zabil lásku, je schopný páchať zlo.
Čas vôbec nie je istý spojenec - nikdy nevieme, pre koho pracuje.
A. Moravia
Rozumný človek nemiluje preto, že je to preň výhodné, ale preto, že v láske samej nachádza šťastie.
B. Pascal
Láska k Bohu a k blížnemu je predovšetkým darom milosti a iba potom prikázaním.
Günthör
Neriaď sa znamením, hviezd, ale slovom Toho, ktorý ich stvoril.
Viera, ktorá sa nepremení v dôveru, stáva sa poverou.
Boh ťa nikdy nebude viesť tam, kde by ťa nebol schopný podržať svojou milosťou.
Tie najdôležitejšie veci v živote nie sú VECI.
Možno nemáme VŠETKO, ale SPOLU nám NIČ nechýba.
Na šťastie sú potrebné tri veci: mať čo robiť, mať koho milovať a mať čomu veriť.