01-Úvod 2020-05-28T14:33:16+00:00
Loading...

Aktualizované  25.5.2020 – 10:30

OZNAMY

Od 7.5.2020 opäť slávime sv. omše za účasti verejnosti (aj keď v obmedzenom počte veriacich).
Sväté omše budú vo farskom kostole v obvyklých časoch.    (Program na karte „Farské oznamy“)
Bohužiaľ, do nášho farského kostola sa podľa podmienok Úradu verejného zdravotníctva vojde iba 145 ľudí (aj s kláštornými chodbami).
Vstup bude možný iba cez hlavný vchod, kde budú usporiadatelia (kurátori), ktorí budú usmerňovať kde máte ísť a koľko ľudí môže byť maximálne v kostole. Prosím, dbajte na ich pokyny. Tí z vás, ktorí už nebudú môcť pre plný počet ľudí v kostole vojsť, budú môcť ostať vonku, kde bude vonkajšie ozvučenie. Ak bude kostol naplnený, cez sv. prijímanie prídeme rozdávať Eucharistiu aj vonku. Dbajte však aj vonku na rozostupy cca 2 metre.

 • Tento týždeň, v stredu, piatok a sobotu budú letné kántrové dni. Obsahom kántrových dní sú prosby za jednotu kresťanov a za nové duchovné povolania. Záväzný je iba jeden deň.
 • HE: V utorok (26.05.) začneme prijímať úmysly svätých omší na druhý polrok 2020 (max. 2 úmysly na osobu). Zapisovať budeme vo farskej kancelárii počas úradných hodín. Úmysly na filiálkach budeme prijímať až potom, keď odslúžime všetky úmysly, ktoré nemohli byť odslúžené počas pandémie.
 • V sobotu (30.05.) budeme spoločne sláviť vigíliu Zoslania Ducha Svätého o 19:30 hod. Z tohto dôvodu nebude svätá omša o 18:00 hod. Vigília bude v priamom prenose na TKR a Youtube.
 • Na budúcu nedeľu (31.05.) bude odpustová slávnosť v Brestove o 10:30 hod., samozrejme za pretrvávajúcich opatrení Úradu verejného zdravotníctva. Sviatosť zmierenia pred odpustom bude možné prijať v sobotu (30.05.) od 16:00 hod.
 • Na slávnosť Zoslania Ducha Svätého pri verejnom recitovaní hymnu „Veni Creator“ môžeme získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
 • Prvé sväté prijímanie: Urobili sme prieskum medzi rodičmi a približne 80% si prajú, aby bola slávnosť ešte v júni. Tretiu júnovú nedeľu príde do našej farnosti otec arcibiskup, aby požehnal nový oltár, ktorý bude inštalovaný v presbytériu. Preto bude slávnosť v dvoch termínoch – druhú a štvrtú júnovú nedeľu. S každou skupinou deti sa predtým ešte párkrát stretneme podľa nasledujúceho rozpisu. Na každom stretnutí vyžadujeme účasť všetkých detí, za účasti aspoň jedného rodiča.
 •   Cirkevná spojená škola Kudlovská + Hrnčiarska Pugačevová J. Švermu + ostatní
  Počet detí (97) 15 25 (12 + 13) 31 26 (25 + 1)
  Detská omša
  + organizačné stretnutie
  27. 5. o 18.00

  3. 6. o 18.00

  29. 5. o 18.00

  5. 6. o 18.00

  10. 6. o 18.00

  24. 6. o 18.00

  12. 6. o 18.00

  26. 6. o 18.00

  Spoveď 13. 6. o 9.00 13. 6. o 9.00 27. 6. o 9.00 27. 6. o 9.00
  Generálka 13. 6. o 10.30 13. 6. o 13.30 27. 6. o 10.30 27. 6. o 13.30
  Slávnosť 14. 6. o 9.00 14. 6. o 11.00 28. 6. o 9.00 28. 6. o 11.00

   

* * * * * * *

Vysielanie sv. omší v priamom prenose bude prebiehať aj naďalej.
V pracovnom týždni (pondelok až piatok) to bude sv. omša o 12:00 hod.; v sobotu o 7:00 hod. a v nedeľu o 10:30 hod.
Všetko na TKR + Youtube a v stredu, piatok a nedeľu aj na HNTV.

Kanál youtube:     Rimkat – Humenné mesto live
 TKR Humenné:    Program na kanále 20 s názvom „Kostol“

* * * * * * *

Pri vstupe do kostola prosím rešpektujte nasledujúce:

 • ochranné rúška,
 • dezinfekcia rúk,
 • rozostupy 2 metre
 • primeraný počet veriacich

Prosba o finančný dar – zvonček

Tým z vás, ktorí nám chcete pomôcť zafinancovať nový obetný stôl a ambónu do kostola Všetkých svätých, alebo pomôcť so „zvončekom“, ponúkame naše číslo účtu. Za vaše milodary a „zvončeky“ ďakujeme.  Naše číslo účtu je: 

SK10 0200 0000 0031 3884 2458


Nový mobilný kontakt:   0948 60 94 94


Myšlienka

Každý človek, ktorý v sebe zabil lásku, je schopný páchať zlo.
Čas vôbec nie je istý spojenec - nikdy nevieme, pre koho pracuje.
A. Moravia
Rozumný človek nemiluje preto, že je to preň výhodné, ale preto, že v láske samej nachádza šťastie.
B. Pascal
Láska k Bohu a k blížnemu je predovšetkým darom milosti a iba potom prikázaním.
Günthör
Neriaď sa znamením, hviezd, ale slovom Toho, ktorý ich stvoril.
Viera, ktorá sa nepremení v dôveru, stáva sa poverou.
Boh ťa nikdy nebude viesť tam, kde by ťa nebol schopný podržať svojou milosťou.
Tie najdôležitejšie veci v živote nie sú VECI.
Možno nemáme VŠETKO, ale SPOLU nám NIČ nechýba.
Na šťastie sú potrebné tri veci: mať čo robiť, mať koho milovať a mať čomu veriť.