Loading...

Aktualizované  8.8.2020 – 11:00

OZNAMY

  • Na budúcu nedeľu (16.08.) bude zbierka na seminár. Za milodary Pán Boh zaplať!
  • V sobotu (15.08.) je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie s povinnou účasťou na celej svätej omši. Sv. omše vo farskom kostole budú: 7:00, 12:00 a 18:00 hod. Na filiálkach podľa rozpisu. Doneste si so sebou aj kvety a byliny na požehnanie.
  • Prvé sv. prijímanie: Prosíme rodičov, ktorí v školskom roku 2020/2021 chcú prihlásiť dieťa na 1. sv. prijímanie, aby si vyzdvihli prihlášku v sakristii kostola alebo na našej webstránke a vyplnenú ju odovzdali do 15. septembra v kancelárii farského úradu počas úradných hodín, alebo v sakristii kostola.
PRIHLÁŠKA na 1 sv. prijímanie – 2021
  • Birmovanci: Tí, ktorí majú záujem v nasledujúcom školskom roku prihlásiť sa v našej farnosti na prípravu pred prijatím sviatosti birmovania (počnúc 1. ročníkom SŠ, aj dospelí), nech si vyzdvihnú prihlášku v sakristii alebo nech si ju stiahnu z farskej webstránky a vyplnenú donesú do farskej kancelárie alebo sakristie najneskôr do 6. septembra!!!
PRIHLÁŠKA k sviatosti birmovania – 2021
  • Pripomíname vám, že v čase prázdnin (júl – august) sv. omše o 12:00 hod. vo farskom kostole nebudú. Všimnite si preto dobre rozpis časov sv. omší.

Prosba o finančný dar – zvonček

Tým z vás, ktorí nám chcete pomôcť so „zvončekom“, ponúkame naše číslo účtu. Za vaše milodary a „zvončeky“ ďakujeme.  Naše číslo účtu je: 

SK10 0200 0000 0031 3884 2458


Nový mobilný kontakt:   0948 60 94 94


Myšlienka

Každý človek, ktorý v sebe zabil lásku, je schopný páchať zlo.
Čas vôbec nie je istý spojenec - nikdy nevieme, pre koho pracuje.
A. Moravia
Rozumný človek nemiluje preto, že je to preň výhodné, ale preto, že v láske samej nachádza šťastie.
B. Pascal
Láska k Bohu a k blížnemu je predovšetkým darom milosti a iba potom prikázaním.
Günthör
Neriaď sa znamením, hviezd, ale slovom Toho, ktorý ich stvoril.
Viera, ktorá sa nepremení v dôveru, stáva sa poverou.
Boh ťa nikdy nebude viesť tam, kde by ťa nebol schopný podržať svojou milosťou.
Tie najdôležitejšie veci v živote nie sú VECI.
Možno nemáme VŠETKO, ale SPOLU nám NIČ nechýba.
Na šťastie sú potrebné tri veci: mať čo robiť, mať koho milovať a mať čomu veriť.