Úvod 2019-09-16T09:10:06+00:00
Loading...

PRIHLÁŠKY NA  1. SV. PRIJÍMANIE   +   NA BIRMOVKU

PRIHLÁŠKA NA 1.SV. PRIJÍMANIE 2019-2020 PRIHLÁŠKA NA BIRMOVKU 2019-2020

Prihlášky je možné odovzdať:
v úradných hodinách na farskom úrade,
alebo kňazovi po sv. omši,
alebo katechétovi v škole
najneskôr do nedele 15. septembra 2019.


POZOR!!! Prvé stretnutia sú už tento týždeň.
Birmovanci majú 1. stretnutie vo štvrtok 19.09. o 18:00 na sv. omši v kaplnke na Cirkevnej škole (Duchnovičova 24.) Účasť nutná.
Prvoprijímajúpce deti a rodičia majú 1. stretnutie v piatok 20.09. o 18:00 na sv. omši v kaplnke na Cirkevnej škole (Duchnovičova 24.) Účasť nutná.


Informácia o renovácii kostola Všetkých svätých

 • V týždni od 9.9. do 15.9. sme ukončili elektroinštaláciu rozvodov, urobili sme vysprávky po kábloch, poskladali lešenie a umyli celý kostol mydlovou vodou.
 • Tento týždeň plánujeme urobiť penetráciu kostola a postupné maľovanie na 2, alebo 3x.
 • Aktuálne foto je na karte FOTOGALÉRIA – 2019.

OZNAMY

 • V pondelok (16.09.) bude Dekanátne večeradlo vo farskom kostole sv. Košických mučeníkov, so začiatkom o 10:45 hod. modlitbou sv. ruženca.
 • Na budúci týždeň v stredu, piatok a v sobotu sú jesenné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu.
 • Vo štvrtok (19.09.) farská kancelária bude zatvorená.
 • Vo štvrtok (19.09.) bude prvé stretnutie birmovancov na sv. omši o 18:00 hod., ktorá bude na Cirkevnej škole na Duchovičovej ulici 24. Účasť všetkých, ktorí sa zapísali na birmovku v našej farnosti je nutná.
 • HE: Prvá sv. omša detí, ktorí sa prihlásili na 1. sv. prijímanie bude v piatok (20.09.) o 18:00 hod. na Cirkevnej škole na Duchovičovej ulici 24. Po sv. omši budú organizačné pokyny pre rodičov prvoprijímajúcich detí.  Účasť nutná.  Zároveň oznamujeme rodičom, ktorí ešte neprihlásili svoje dieťa na prvé sv. prijímanie môžu tak urobiť ešte do dnešného dňa (15.09.) – vytlačiť si prihlášku z našej webovej stránky a doniesť ju podpísanú.
 • V nedeľu (22.0) sa uskutoční v Bratislave Národný pochod za život. Záujemci nech sa zapíšu čím skôr do zoznamu, ktorý bude u Saleziánov v sakristii. Odchod autobusu by bol v nedeľu ráno o 5:00 hod. od bývalej VšZP. Cena prepravy je 27€.
 • Dňa 24.09. o 18:00 bude kino Fajn premietať dokumentárny film s názvom ,,Fatima – posolstvo stále aktuálne„. Film je pôvodom z Poľska, je nadabovaný do slovenčiny a trvá 72 minút. Vstupné je dobrovoľné.
 • HE: Došli nám podielové knihy pre členov Spolku sv. Vojtecha. Prosíme členov, aby si ich vyzdvihli v knižnici na farskom úrade v pondelok až piatok v čase od 13:00 do 15:00 hod. u upratovačiek a zaplatili členský poplatok 8€ na r. 2020.
 • Dňa 22.2019 sa uskutoční v Bratislave už tretí Národný pochod za život. Pozývame všetkých, ktorí chcú pridať svoj hlas za najmenších z nás. Bližšie informácie na nástenke pred kostolom, alebo na webovej adrese „www. pochodza zivot.sk“.
 • Pápežská nadácia „Pomoc trpiacej Cirkvi“, pozýva všetky deti a rodiny, farnosti aj školy, aby sa zúčastnili celosvetovej modlitbovej iniciatívy s názvom „Milión detí sa modlí ruženec“ za jednotu a pokoj vo svete. Modlitbová kampaň vyvrcholí 18. októbra, keď sa deti po celom svete budú modliť ruženec. Preto pozývame všetky deti a rodiny, aby sa zaregistrovali na webstránke „miliondeti.sk“ a mohli sa stať aktívnymi účastníkmi.
 • HE: Na budúcu nedeľu (22.09.) bude septembrová zbierka na „Obnovu farského kostola Všetkých svätých“. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

Modernizácia kostola Všetkých svätých v Humennom

MODERNIZÁCIA KOSTOLA – propagácia


ZBIERKY NA OBNOVU KOSTOLA
Na poslednom zasadnutí Farskej ekonomickej rady bol odsúhlasený zámer na obnovu farského kostola Všetkých svätých v Humennom… Malo by to byť v termíne od 5.8. – 1.11.2019. Rozsah prác ešte bude upresnený, ale určite chceme kostol vymaľovať, bude urobená nová elektroinštalácia a hneď aj zvukotechnika. Uvažujeme aj o vykurovaní kostola. Máme niekoľko návrhov ako by to bolo čo najviac efektívne. Všetky tieto práce závisia od schválenia Krajského pamiatkového úradu. Podľa rozhodnutia Liturgickej komisie pravdepodobne bude ináč riešený aj liturgický priestor. Na všetky tieto opravy však potrebujeme aj finančné krytie. Niečo už máme našetrené a o niečo by sme vás týmto chceli poprosiť. Farská ekonomická rada odporúčala postupne konať zbierky pomaly už od teraz, aby sme mali niečo našetrené. Každý mesiac 2. alebo 3. nedeľu v mesiaci sa bude konať zbierka na tento účel. Prosíme vás o vašu ústretovosť, aby sme dokázali toto dielo obnovy farského kostola aj finančne zvládnuť.

Ak by ste chceli prispieť priamo na účet farnosti, uvádzame aj číslo účtu:
SK10 0200 0000 0031 3884 2458


Myšlienka

Každý človek, ktorý v sebe zabil lásku, je schopný páchať zlo.
Čas vôbec nie je istý spojenec - nikdy nevieme, pre koho pracuje.
A. Moravia
Rozumný človek nemiluje preto, že je to preň výhodné, ale preto, že v láske samej nachádza šťastie.
B. Pascal
Láska k Bohu a k blížnemu je predovšetkým darom milosti a iba potom prikázaním.
Günthör
Neriaď sa znamením, hviezd, ale slovom Toho, ktorý ich stvoril.
Viera, ktorá sa nepremení v dôveru, stáva sa poverou.
Boh ťa nikdy nebude viesť tam, kde by ťa nebol schopný podržať svojou milosťou.
Tie najdôležitejšie veci v živote nie sú VECI.
Možno nemáme VŠETKO, ale SPOLU nám NIČ nechýba.
Na šťastie sú potrebné tri veci: mať čo robiť, mať koho milovať a mať čomu veriť.