Loading...

Aktualizované  14.8.2022 – 18:00

Aktuálny rozpis sv. omší na tento týždeň je na karte FARSKÉ OZNAMY

PRIHLÁŠKA NA 1. SV. PRIJÍMANIE

PRIHLÁŠKA NA PRVÉ SV. PRIJÍMANIE 2022-2023

PRIHLÁŠKA NA BIRMOVKU

PRIHLÁŠKA NA BIRMOVKU 2022-2023

OZNAMY    15.8.2022 – 21.8.2022

  • 1.sv. prijímanie: Prosíme rodičov, ktorí v školskom roku 2022/2023 chcú prihlásiť dieťa na 1. sv. prijímanie, aby si vyzdvihli prihlášku v sakristii kostola alebo na našej webstránke a vyplnenú ju odovzdali do 11. septembra v kancelárii farského úradu počas úradných hodín alebo v sakristii kostola.
  • Birmovanci: Tí, ktorí majú záujem v nasledujúcom školskom roku prihlásiť sa v našej farnosti na prípravu pred prijatím sviatosti birmovania (počnúc 1. ročníkom SŠ, aj dospelí), nech si vyzdvihnú prihlášku v sakristii alebo nech si ju stiahnu z farskej webstránky a vyplnenú donesú do farskej kancelárie alebo sakristie najneskôr do 11. septembra!!!
  • NsP: V utorok (16.8.) bude sv. omša v Nemocničnej kaplnke o 7:30 hod.
  • V utorok (16.8.) kancelária nebude, nakoľko budeme na pohrebe v Košiciach.
  • V pondelok (15.08.) je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie s povinnou účasťou na celej svätej omši. Sv. omše vo farskom kostole budú: 6:15, 12:00 a 18:00 hod. Na filiálkach podľa rozpisu. Doneste si so sebou aj kvety a byliny na požehnanie.
  • Spoločenstvo „Modlitby otcov“ z našej farnosti pozýva mužov na „ celoslovenskú púť mužov do Gaboltova“, ktorá sa uskutoční 21.8.2022. Muži zapíšte sa v sakristii do štvrtka. Spôsob dopravy bude zabezpečený podľa počtu prihlásených. Zraz a odchod bude z farského dvora o 7:00 hod.
  • V súvislosti s pohrebnými obradmi za zosnulého kardinála Jozefa Tomka 16. augusta 2022 o 11.00 hod. v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach vám ponúkame nasledujce informácie: Do Katedrály sv. Ažbety sa dostanú iba pozvaní hostia a kňazi. Všetci ostatní budú musieť ostať pred Katedrálou, kde bude veľkoplošná obrazovka. Je potrebné zabezpečiť si vlastné stoličky. Osobné autá môžu parkovať v Parkovacom dome Steel Arény. Osobná kondolencia je možná v nedeľu od 16:00 hod. a v pondelok celý deň. Podrobný program je uverejnený na nástenke pred farským kostolom.

KONTAKTY:
Mobilný kontakt do kancelárie: 0948 60 94 94
Email:  he.mesto@abuke.sk
Webstránka: www.humenne.rimkat.sk


Výroba a osadenie liturgického mobiliáru

 V rámci generálnej opravy farského kostola Všetkých svätých v Humennom v súčinnosti s Krajským pamiatkovým úradom a Liturgickou komisiou košickej arcidiecézy, vzišla potreba nového liturgického mobiliáru do sakrálneho priestoru farského kostola.

Návrh mobiliáru pozostávajúceho z: „kríž, krstiteľnica, stojan na paškál“, bol zrealizovaný architektom Ing Arch. Mariánom Sitarčíkom a po odsúhlasení kompetentnými inštitúciami a po výbere zhotoviteľa bol zadaný do výroby. Osadenie do liturgického priestoru bolo zrealizované v júni 2021. Prešovský samosprávny kraj ako podporovateľ tohto projektu prispel finančnou dotáciou vo výške 4.000 €, čo predstavovalo zhruba polovicu celkovej ceny diela. Druhá polovica bola financovaná z prostriedkov farského úradu.

Za prejavenú podporu Prešovskému samosprávnemu kraju vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

„Projekt je podporený z rozpočtu PSK.“


Prosba o finančný dar – zvonček

Tým z vás, ktorí nám chcete pomôcť so „zvončekom“, ponúkame naše číslo účtu. Za vaše milodary a „zvončeky“ ďakujeme.  Naše číslo účtu je: 

SK10 0200 0000 0031 3884 2458


Myšlienka

Každý človek, ktorý v sebe zabil lásku, je schopný páchať zlo.
Čas vôbec nie je istý spojenec - nikdy nevieme, pre koho pracuje.
A. Moravia
Rozumný človek nemiluje preto, že je to preň výhodné, ale preto, že v láske samej nachádza šťastie.
B. Pascal
Láska k Bohu a k blížnemu je predovšetkým darom milosti a iba potom prikázaním.
Günthör
Neriaď sa znamením, hviezd, ale slovom Toho, ktorý ich stvoril.
Viera, ktorá sa nepremení v dôveru, stáva sa poverou.
Boh ťa nikdy nebude viesť tam, kde by ťa nebol schopný podržať svojou milosťou.
Tie najdôležitejšie veci v živote nie sú VECI.
Možno nemáme VŠETKO, ale SPOLU nám NIČ nechýba.
Na šťastie sú potrebné tri veci: mať čo robiť, mať koho milovať a mať čomu veriť.