Loading...

Aktualizované  17.4.2021 – 10:00


OZNAMY

  • Od pondelka 19.4.2021 je možné opäť verejne sláviť sv. omše s obmedzeným počtom veriacich. Preto aj my od pondelka už budeme slúžiť sv. omše vo farskom kostole v štandardných časoch: 6:15; 12:00; 18:00 hod. Na filiálkach budú sv. omše tiež v obvyklých dňoch a časoch. Programy sú už na nástenkách pri jednotlivých kostoloch a kaplnkách. Prosíme dodržiavajte nariadenia Úradu verejného zdravotníctva (respirátory, ruky, odstupy), a kurátorov pri kostolných dverách. V prípade, že už bude kostol kapacitne naplnený, prosíme, aby ste ostali vonku. Sväté prijímanie vám prídeme rozdať aj vonku.
  • Od utorka (20.04) už bude farská kancelária otvorená podľa úradných hodín.
  • Na budúcu nedeľu (25.04.) bude sv. omša aj o 15:00 hod., aby sme vyšli v ústrety čím väčšiemu počtu veriacich v túžbe byť na sv. omši.
  • Na budúcu nedeľu „Dobrého pastiera“ (25.04.) bude zbierka na seminár. Za milodary Pán Boh zaplať!
  • Úmysly, ktoré ste dali vo farskom kostole sme odslúžili tak ako boli dané. Pridávali sme aj niektoré z Nemocničnej kaplnky. Všetky ostatné úmysly na filiálkach, ktoré neboli odslúžené od januára, začneme slúžiť od budúceho týždňa – teda ich posúvame.
  • Nakoľko sa blíži čas prvých sv. prijímaní a birmovky, prosíme, aby ste sv. omše vo štvrtky večer nechávali voľné iba pre birmovancov a v piatky večer iba pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov.
  • Celý mesiac apríl budú na školách prebiehať zápisy do 1 . ročníka základných škôl. Sme radi, že v našom meste máme aj cirkevnú školu, ktorá ponúka z nášho kresťanského pohľadu integrálny, teda celkový postoj výchovy a hodnotného vzdelávania, bez morálnych experimentov. Viac informácii nájdete na našej stránke, stránke školy a plagáte k zápisu.

VYSIELANIE  SV. OMŠÍ
Sv. omše budeme naživo vysielať z nášho kostola cez kanál youtube a v nedeľu aj cez HNTV v týchto časoch:
                  Piatok   =  18:00  sv. omša         (youtube)
                  Nedeľa  =  10:30  sv. omša         (youtube + HNTV)

                                 Adresa youtube: Rimkat – Humenne mesto live

Ak nás sledujete cez TV prenos a chcete prispieť milodarom, na našej webstránke je číslo účtu. Ďakujeme.

KONTAKTY:
Mobilný kontakt do kancelárie: 0948 60 94 94
Email:  humenne@rimkat.sk
Webstránka: www.humenne.rimkat.sk


Prosba o finančný dar – zvonček

Tým z vás, ktorí nám chcete pomôcť so „zvončekom“, ponúkame naše číslo účtu. Za vaše milodary a „zvončeky“ ďakujeme.  Naše číslo účtu je: 

SK10 0200 0000 0031 3884 2458


Myšlienka

Každý človek, ktorý v sebe zabil lásku, je schopný páchať zlo.
Čas vôbec nie je istý spojenec - nikdy nevieme, pre koho pracuje.
A. Moravia
Rozumný človek nemiluje preto, že je to preň výhodné, ale preto, že v láske samej nachádza šťastie.
B. Pascal
Láska k Bohu a k blížnemu je predovšetkým darom milosti a iba potom prikázaním.
Günthör
Neriaď sa znamením, hviezd, ale slovom Toho, ktorý ich stvoril.
Viera, ktorá sa nepremení v dôveru, stáva sa poverou.
Boh ťa nikdy nebude viesť tam, kde by ťa nebol schopný podržať svojou milosťou.
Tie najdôležitejšie veci v živote nie sú VECI.
Možno nemáme VŠETKO, ale SPOLU nám NIČ nechýba.
Na šťastie sú potrebné tri veci: mať čo robiť, mať koho milovať a mať čomu veriť.