Loading...

Aktualizované  1.3.2021 – 8:00

OZNAMY

  • Na našej webstránke sú k dispozícii pdf. súbory s pôstnymi aktivitami pre všetky deti. Stačí si ich vytlačiť a začať konať aktivitu. Detská omša v piatok nebude. Pôstna aktivita pokračuje cez celý pôst.
  • Birmovancom stretká pred birmovkou pokračujú online aj v tomto týždni.

PôSTNE AKTIVITY PRE DETI

Milí rodičia. Pozývame vás zapojiť sa spolu s deťmi do pôstnej aktivity. Bližšie o nej sme hovorili na detskej svätej omši počas kázne (19.02.). Môžete si to spätne pozrieť, ak ste nepozerali svätú omšu.  Pôstna aktivita je VYTLAČENÁ na tvrdom papieri VZADU V KOSTOLE. Pre istotu ponúkame aj .pdf na tomto mieste. Osobitná verzia na vyplňovanie je pre chlapcov a dievčatá, ale kocka je spoločná pre chlapcov aj dievčatá. Požehnané pôstne obdobie. 

PôSTNA AKTIVITA_2021_ŠIMON PôSTNA AKTIVITA_2021_VERONIKA PôSTNA KOCKA


USMERNENIA COVID 19 – od 1.1.2021

Na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky zo dňa 31.12.2020 k aktuálnej situácii, vám vzhľadom k pastorácii ponúkame niekoľko súhrnných informácií:

1)      BOHOSLUŽBY
Od 1.1.2021 až do odvolania sa vo farskom kostole verejné sv. omše neslúžia a veriaci sú dišpenzovaní od povinnosti zúčastniť sa nedeľnej sv. omše.
Kňazi pri spoločnej sv. omši odslúžia všetky úmysly, ktoré sú na daný deň zapísané.

Farský kostol bude otvorený iba na súkromnú modlitbu v týchto časoch:
                     Pondelok až piatok  =   8:00 – 17:00
                     Sobota                     =   9:00 – 17:00
                     Nedeľa                     = 11:30 – 17:00
Pri vstupe do kostola je zabezpečený prostriedok na dezinfekciu rúk a vstup do kostola
je povolený len s rúškom a len pre tých, ktorí nevykazujú známky respiračného ochorenia.

2)      VYSIELANIE  SV. OMŠÍ
Sv. omše budeme naživo vysielať z nášho kostola cez kanál youtube a v nedeľu aj cez HNTV v týchto časoch:
                  Pondelok až Piatok  =  18:00  sv. omša         (youtube)
                  Nedeľa                     =  10:30  sv. omša         (youtube + HNTV)

                                 Adresa youtube: Rimkat – Humenne mesto live

Ak nás sledujete cez TV prenos a chcete prispieť milodarom, na našej webstránke je číslo účtu. Ďakujeme.

3)      SVIATOSTI A INÉ SLUŽBY
KATECHÉZY:   k príprave na sviatosť birmovania, ani na prvé sv. prijímanie sa prezenčne nekonajú (iba online).

KRSTY:  sú dovolené (max. 6 ľudí), nahlasovať krst svojho dieťaťa a detaily dohodnúť s kňazom cez mobilné číslo do kancelárie.
SOBÁŠE:  sú dovolené (max. 6 ľudí), detaily dohodnúť s kňazom.
SVIATOSŤ ZMIERENIA:     iba v prípade nebezpečenstva smrti alebo v rizikových zdravotníckych zariadeniach.
POMAZANIE CHORÝCH:  je potrebné zavolať na zaopatrovací mobil: 0902 228 711.
POHREBY:    sú dovolené, detaily dohodnúť s kňazom.
KANCELÁRIA:   služby poskytujeme cez mobilné číslo, resp. po dohode s kňazom.

4)      Kontakty
Mobilný kontakt do kancelárie: 0948 60 94 94
Email:  humenne@rimkat.sk
Webstránka: www.humenne.rimkat.sk


Prosba o finančný dar – zvonček

Tým z vás, ktorí nám chcete pomôcť so „zvončekom“, ponúkame naše číslo účtu. Za vaše milodary a „zvončeky“ ďakujeme.  Naše číslo účtu je: 

SK10 0200 0000 0031 3884 2458


Myšlienka

Každý človek, ktorý v sebe zabil lásku, je schopný páchať zlo.
Čas vôbec nie je istý spojenec - nikdy nevieme, pre koho pracuje.
A. Moravia
Rozumný človek nemiluje preto, že je to preň výhodné, ale preto, že v láske samej nachádza šťastie.
B. Pascal
Láska k Bohu a k blížnemu je predovšetkým darom milosti a iba potom prikázaním.
Günthör
Neriaď sa znamením, hviezd, ale slovom Toho, ktorý ich stvoril.
Viera, ktorá sa nepremení v dôveru, stáva sa poverou.
Boh ťa nikdy nebude viesť tam, kde by ťa nebol schopný podržať svojou milosťou.
Tie najdôležitejšie veci v živote nie sú VECI.
Možno nemáme VŠETKO, ale SPOLU nám NIČ nechýba.
Na šťastie sú potrebné tri veci: mať čo robiť, mať koho milovať a mať čomu veriť.