Loading...

PRIHLÁŠKA NA 1. SV. PRIJÍMANIE

Všetkým katechétom na školách ponúkame tento formulár prihlášky na 1. sv. prijímanie pre deti v našej farnosti. Môžu si ho stiahnuť aj rodičia a poslať vyplnený a podpísaný do školy katechétovi.

Prihláška na 1. sv prijimanie

PRIHLÁŠKA NA BIRMOVKU

Všetkým záujemcom o udelenie sviatosti birmovania, ktoré bude v našej farnosti v júni 2017 oznamujeme, že sa môžu začať prihlasovať cez tento formulár, ktorý si stiahnite + vyplňte + doneste so sakristie, alebo kancelárie farského úradu najneskôr do 18.9.2016.
Tento formulár si môžete vyzdvihnúť aj v sakristii kostola.

Prihláška na birmovku 2016_net


 

MIMORIADNY SVÄTÝ ROK MILOSRDENSTVA

Rok-milosrdenstva

Vo svätom Roku milosrdenstva vás pozývame na modlitbu korunky Božieho milosrdenstva, ktorú sa modlíme vo farskom kostole takto:

 • každý piatok o 15:00 hod.
 • každú 1. a 3. nedeľu v mesiaci s požehnaním so Sviatosťou Oltárnou

 

 

Vo svätom Roku milosrdenstva uskutočníme farskú púť do Ríma, San Giovanni Rotonda a na ďalšie milostivé miesta. Program púte nájdete tu:
Program púte – Rím 2016


AKO ZÍSKAŤ ODPUSTKY?

Moment získania odpustkov má byť spojený predovšetkým so sviatosťou zmierenia a so slávením Eucharistie, zahrňujúcim reflexiu nad milosrdenstvom. Prijatie týchto sviatostí má byť k získaniu odpustkov spojené s vyznaním viery a s modlitbou za Svätého Otca na jeho úmysly. Osobitným znakom svätého roka je putovanie, ktoré je obrazom cesty, ktorú každý človek uskutočňuje svojím životom. Aj milosrdenstvo je cieľom, ktorý treba dosiahnuť a ktorý si vyžaduje námahu a obetu. Teda:

 1. Prejsť bránou milosrdenstva
 2. Vyspovedať sa
  Spoveď možno vykonať niekoľko dní predtým; jedna spoveď stačí pre získanie viacerých odpustkov, ak sa medzitým nedopustíme hriechu.
 3. Pristúpiť k sv. prijímaniu
  Podľa možnosti v ten istý deň; k novému získaniu odpustkov je potrebné znova pristúpiť k sv. prijímaniu.
 4. Vyznanie viery a modlitba na úmysel Sv. Otca
  Modlitby: Verím v Boha, Otčenáš, Zdravas a Sláva Otcu.
 5. Rozhodnutie žiť sväto
  Chrániť sa aj všedného hriechu

Neprehliadnite

Každý človek, ktorý v sebe zabil lásku, je schopný páchať zlo.
Čas vôbec nie je istý spojenec - nikdy nevieme, pre koho pracuje.
A. Moravia
Rozumný človek nemiluje preto, že je to preň výhodné, ale preto, že v láske samej nachádza šťastie.
B. Pascal
Láska k Bohu a k blížnemu je predovšetkým darom milosti a iba potom prikázaním.
Günthör
Neriaď sa znamením, hviezd, ale slovom Toho, ktorý ich stvoril.
Viera, ktorá sa nepremení v dôveru, stáva sa poverou.
Boh ťa nikdy nebude viesť tam, kde by ťa nebol schopný podržať svojou milosťou.
Tie najdôležitejšie veci v živote nie sú VECI.
Možno nemáme VŠETKO, ale SPOLU nám NIČ nechýba.
Na šťastie sú potrebné tri veci: mať čo robiť, mať koho milovať a mať čomu veriť.