Loading...

Aktualizované  27.7.2021 – 8:00

Aktuálny rozpis sv. omší na tento týždeň je na karte FARSKÉ OZNAMY


OZNAMY    26.7. – 1.8.2021

  • HE: V piatok (30.07) pri večernej svätej omši vo farskom kostole bude vystavená relikvia Zdenky Schelingovej na verejnú úctu. Pozývame Vás ku spoločnej prosbe jej príhovoru za našich chorých.
  • HE: Na budúcu nedeľu (01.08.) bude prvá nedeľa v mesiaci. Pozývame vás preto na Prvonedeľnú popoludňajšiu pobožnosť, ktorá začne o 14:30 hod. modlitbou posvätého ruženca, spojenú potom s adoráciou Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej a požehnaním.

KONTAKTY:
Mobilný kontakt do kancelárie: 0948 60 94 94
Email:  humenne@rimkat.sk
Webstránka: www.humenne.rimkat.sk


Prosba o finančný dar – zvonček

Tým z vás, ktorí nám chcete pomôcť so „zvončekom“, ponúkame naše číslo účtu. Za vaše milodary a „zvončeky“ ďakujeme.  Naše číslo účtu je: 

SK10 0200 0000 0031 3884 2458


Myšlienka

Každý človek, ktorý v sebe zabil lásku, je schopný páchať zlo.
Čas vôbec nie je istý spojenec - nikdy nevieme, pre koho pracuje.
A. Moravia
Rozumný človek nemiluje preto, že je to preň výhodné, ale preto, že v láske samej nachádza šťastie.
B. Pascal
Láska k Bohu a k blížnemu je predovšetkým darom milosti a iba potom prikázaním.
Günthör
Neriaď sa znamením, hviezd, ale slovom Toho, ktorý ich stvoril.
Viera, ktorá sa nepremení v dôveru, stáva sa poverou.
Boh ťa nikdy nebude viesť tam, kde by ťa nebol schopný podržať svojou milosťou.
Tie najdôležitejšie veci v živote nie sú VECI.
Možno nemáme VŠETKO, ale SPOLU nám NIČ nechýba.
Na šťastie sú potrebné tri veci: mať čo robiť, mať koho milovať a mať čomu veriť.