Loading...

ADVENTNÉ  BESEDY

Aj počas nastávajúceho adventného obdobia Vás pozývame na adventné besedy do cirkevnej spojenej školy sv. Cyrila a Metoda na Duchnovičovej ulici. Tohtoročnou témou bude „Amoris laetitia“ – exhortácia pápeža Františka, ktorá rozprúdila mnohé debaty v rámci Cirkvi na tému rozvedených manželstiev.

Najbližšiu nedeľu (27.11.) bude téma: „Biblický pohľad na manaželstvo cez Amoris laetitia“.
Hosťom bude ThDr. Štefan Novotný, rektor kňazského seminára v Košiciach.

Všetkých Vás srdečne pozývame. Beseda bude vždy o 15:00 hod.


 


Neprehliadnite

Každý človek, ktorý v sebe zabil lásku, je schopný páchať zlo.
Čas vôbec nie je istý spojenec - nikdy nevieme, pre koho pracuje.
A. Moravia
Rozumný človek nemiluje preto, že je to preň výhodné, ale preto, že v láske samej nachádza šťastie.
B. Pascal
Láska k Bohu a k blížnemu je predovšetkým darom milosti a iba potom prikázaním.
Günthör
Neriaď sa znamením, hviezd, ale slovom Toho, ktorý ich stvoril.
Viera, ktorá sa nepremení v dôveru, stáva sa poverou.
Boh ťa nikdy nebude viesť tam, kde by ťa nebol schopný podržať svojou milosťou.
Tie najdôležitejšie veci v živote nie sú VECI.
Možno nemáme VŠETKO, ale SPOLU nám NIČ nechýba.
Na šťastie sú potrebné tri veci: mať čo robiť, mať koho milovať a mať čomu veriť.