Úvod 2020-04-05T06:56:04+00:00
Loading...

FARSKÝ KOSTOL VŠETKÝCH SVäTÝCH – sv. omša live

Milí farníci, v týchto dňoch odlúčenia sa k vám chceme priblížiť aj touto ponukou sledovania sv. omší v priamom prenose cez kanál youtube: 

Rimkat – Humenné mesto live

alebo na TKR Humenné:

program na kanále 20 s názvom „Kostol“

Sv. omše v priamom prenose budeme celebrovať v týchto dňoch: 
Kvetná nedeľa – 05.04.2020 – 10:00       (sv. omša s požehnaním ratolestí)
Zelený štvrtok – 09.04.2020 – 18:00        (sv. omša na pamiatku Pánovej večere)
Veľký piatok    – 10.04.2020  –  9:00        (Krížová cesta)
.                                                 – 15:00        (Slávenie utrpenia a smrti Pána)

Biela sobota     – 11.04.2020  – 19:30        (Veľkonočná vigília)
Veľkonočná nedeľa – 12.04.2020 – 10:00       (sv. omša s Eucharistickým požehnaním)


Veľké Božie skutky…

Bratia a sestry, milí Humenčania,
posledné dni a týždne nám všetkým asi prevrátili život naruby. Ak by nám niekto pred časom bol povedal, že náš bežný deň bude vyzerať tak, že nebudeme môcť vychádzať z domu a budeme nosiť ochranné rúška, asi by sme ho vysmiali. Ale realita týchto dní je práve takáto…

Veľké Božie skutky – pokračovanie

Krížová cesta počas epidémie

Krížová cesta počas epidémie

                                    INŠTRUKCIE

              Svätá Stolica                                            Košická arcidiecéza

Dekrét Apoštolskej penitenciárie o udeľovaní mimoriadnych odpustkov Inštrukcie Košickej arcidiecézy – Covid-19
Nóta Apoštolskej penitenciárie ohľadom sviatosti zmierenia

INŠTRUKCIE – pre farnosť Humenné – mesto

Na základe rozhodnutia Úradu vlády SR, Konferencie biskupov Slovenska (KBS) a arcibiskupa Košickej arcidiecézy, vydávame pre farnosť Všetkých svätých, tieto usmernenia:

 • Verejné sväté omše v celej farnosti sú až do  odvolania zrušené.
 • Pripravujeme možnosť sledovať priame prenosy sv. omší a slávenia Veľkonočného Tridua z farského kostola Všetkých svätých cez HNTV. O začiatku vás budeme informovať.
 • Úmysly sv. omší, ktoré boli prijaté na jednotlivé dni v Kostole Všetkých svätých sú odslúžené kňazmi v daný deň pri súkromnej sv. omši.     
Úmysly slávené denne vo farskom kostole Všetkých svätých
 • Odporúčame sa duchovne spojiť aj prostredníctvom vysielania TV Lux a Rádia Lumen).

Prosíme, aby ste pri komunikácii na farskom úrade používali ochranné rúška!

SVIATOSTI A SVäTENINY BUDEME VYSLUHOVAŤ NASLEDOVNE:

 • Sviatosť krstu – je možné udeľovať, ale pri dodržaní hygienických a bezpečnostných opatrení. Detaily krstného obradu sa dohodnú s kňazom. Stretnutie dohodnúť telefonicky, alebo emailom (viď nižšie „Farská kancelária“).
 • Sviatosť zmierenia – tak ako ju poznáme pred sviatkami NEBUDE. Podľa posledných inštrukcií nášho arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera, vysluhovanie sviatosti zmierenia sa teraz „musí obmedziť iba na nevyhnutné prípady“  (viď „Inštrukcie Košickej arcidiecézy“ vyššie). Prosíme preto, aby ste si v naliehavých prípadoch dohodli čas s kňazom telefonicky, alebo emailom (viď nižšie „Farská kancelária“).
 • Sviatosť pomazania chorých – možno vysluhovať v jednotlivých prípadoch s najvyššou mierou hygieny. Zaopatrovanie chorých v nebezpečenstve smrti hláste na tel. čísle 0902 228 711.
 • Pohreby – môžete nahlásiť kedykoľvek na farskom úrade. Všetky pohrebné obrady budú bez sv. omše. Podľa opatrenia mesta Humenné zo dňa 10.3.2020 by sa na pohrebe mala zúčastniť len najbližšia rodina a bez pohrebného karu.

ĎALŠIE USMERNENIA:

 • Farský kostol bude otvorený každý deň na súkromnú modlitbu od 12:00 do 18:00 hod.
 • Každú nedeľu bude vyložená Sviatosť Oltárna k súkromnej tichej adorácii od 14:00 do 18:00 hod.
 • Modlitba je v tomto čase obzvlášť potrebná a užitočná. Preto vyzývame všetkých našich veriacich, aby sme sa v tomto čase, zjednotili v modlitbe posvätného ruženca každý večer o 20:00 hod., s celou svojou rodinou vo svojich príbytkoch. Ruženec sa modlime v spoločnom úmysle za čo najrýchlejšie zastavenie šírenia nákazy, za vyliečenie chorých a za Božiu pomoc pre lekárov i zdravotnícky personál.
 • Pobožnosti Krížovej cesty si vykonávajme individuálne doma, alebo v kostole.
 • Farská kancelária bude zatvorená. V nevyhnutných prípadoch nás kontaktujte telefonicky 057/775 27 28 alebo mobil 0902 228 711, alebo emailom humenne@rimkat.sk.
 • Všetky aktivity vo farnosti (stretká, náuky pre birmovancov, nácviky…) až do odvolania sú zrušené.

                                                     * * * * * * * * *

Prípadné ďalšie aktualizované informácie budeme uverejňovať na nástenke pred kostolom a na našej webovej i facebookovej stránke.

Myšlienka

Každý človek, ktorý v sebe zabil lásku, je schopný páchať zlo.
Čas vôbec nie je istý spojenec - nikdy nevieme, pre koho pracuje.
A. Moravia
Rozumný človek nemiluje preto, že je to preň výhodné, ale preto, že v láske samej nachádza šťastie.
B. Pascal
Láska k Bohu a k blížnemu je predovšetkým darom milosti a iba potom prikázaním.
Günthör
Neriaď sa znamením, hviezd, ale slovom Toho, ktorý ich stvoril.
Viera, ktorá sa nepremení v dôveru, stáva sa poverou.
Boh ťa nikdy nebude viesť tam, kde by ťa nebol schopný podržať svojou milosťou.
Tie najdôležitejšie veci v živote nie sú VECI.
Možno nemáme VŠETKO, ale SPOLU nám NIČ nechýba.
Na šťastie sú potrebné tri veci: mať čo robiť, mať koho milovať a mať čomu veriť.