Loading...

Aktualizované 4.6.2023 – 18:00

Aktuálny rozpis sv. omší na tento týždeň je na karte FARSKÉ OZNAMY


OZNAMY   5.6.2023 – 11.6.2023

  • HE: Počas júna budú Litánie  k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu pred sv. omšami o 17:45 hod. a v pracovných dňoch aj o 11:45 hod. Od stredy sa začíname pred večernou sv. omšou modliť Deviatnik k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Začíname vždy o 17:40 hod.
  • Vo štvrtok je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Kancelária v tento deň bude zatvorená! Svätá omša spojená s procesiou (tzv. oltáriky) bude o 18:00 hod. vo farskom kostole. Pozývame aj prvoprijímajúce deti na túto procesiu k službe sypania kvetov. Prosíme kurátorov, aby zabezpečili oltáriky, parkovanie áut vo dvore a pri procesii aj nesenie baldachýnu.
  • NsP:  V sobotu bude v Nemocničnej kaplnke sv. omša  o 7:00 hod.
  • V nedeľu o 10:30 hod. bude odpustová slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi na Dubníku.
  • GR, NsP: Zmena sv. omši:  Z dôvodu odpustovej slávností Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi na Dubníku, bude sv. omša v Gruzovciach v sobotu večer o 17:00 hod. (s platnosťou na nedeľu), a v NsP v nedeľu o 7:30 hod.
  • HE: Od utorka (23.5.) už prijímame úmysly svätých omší na druhý polrok 2023 (max. 2 úmysly na osobu). Zapisujeme vo farskej kancelárii počas úradných hodín.

KONTAKTY:
Mobilný kontakt do kancelárie: 0948 60 94 94
Email:  he.mesto@abuke.sk
Webstránka: www.humenne.rimkat.sk


Projekt opravy fasády Kláštora františkánov a kostola Všetkých svätých

V júli a auguste sme ukončili realizáciu projektu opravy Kláštora františkánov a kostola Všetkých svätých v Humennom, na ktorú boli vyčlenené finančné prostriedky z Prešovského samosprávneho kraja, ktorého súčasťou bolo:

  • Sanácia a oprava fasády Kláštora františkánov, ktorá vykazovala silné poškodenie
  • Sanácia a oprava fasády Kostola Všetkých svätých, ktorá bola vo veľmi zlom stave pre riasy, ktoré poškodzovali povrch fasády

Za prejavenú podporu Prešovskému samosprávnemu kraju vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

„Projekt je podporený z rozpočtu PSK.“


Prosba o finančný dar – zvonček

Tým z vás, ktorí nám chcete pomôcť so „zvončekom“, ponúkame naše číslo účtu. Za vaše milodary a „zvončeky“ ďakujeme.  Naše číslo účtu je: 

SK10 0200 0000 0031 3884 2458


Myšlienka

Každý človek, ktorý v sebe zabil lásku, je schopný páchať zlo.
Čas vôbec nie je istý spojenec - nikdy nevieme, pre koho pracuje.
A. Moravia
Rozumný človek nemiluje preto, že je to preň výhodné, ale preto, že v láske samej nachádza šťastie.
B. Pascal
Láska k Bohu a k blížnemu je predovšetkým darom milosti a iba potom prikázaním.
Günthör
Neriaď sa znamením, hviezd, ale slovom Toho, ktorý ich stvoril.
Viera, ktorá sa nepremení v dôveru, stáva sa poverou.
Boh ťa nikdy nebude viesť tam, kde by ťa nebol schopný podržať svojou milosťou.
Tie najdôležitejšie veci v živote nie sú VECI.
Možno nemáme VŠETKO, ale SPOLU nám NIČ nechýba.
Na šťastie sú potrebné tri veci: mať čo robiť, mať koho milovať a mať čomu veriť.