Loading...

Nový mobilný kontakt do kancelárie: 0948 60 94 94


Aktualizované  14.9.2020 – 09:30

OZNAMY

 • V utorok (15.09.) na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie farská kancelária bude zatvorená.
 • HE: Prvá sv. omša detí, ktorí sa prihlásili na sv. prijímanie bude v piatok (18.09.). Po sv. omši budú organizačné pokyny pre rodičov prvoprijímajúcich detí.  Účasť nutná.  Zároveň oznamujeme rodičom, ktorí ešte neprihlásili svoje dieťa na prvé sv. prijímanie, že môžu tak urobiť ešte do utorka (15.09.) – vytlačiť si prihlášku z našej webovej stránky a doniesť ju podpísanú do sakristie. Na tieto sv. omše pozývame však aj všetky deti s rodičmi, kde budú môcť aktívne prežívať svoju vieru.
 • Vo štvrtok (17.09.) bude prvé stretnutie birmovancov na sv. omši o 18:00 hod. Po sv. omši budú rozdelení do spoločenstiev. Účasť všetkých, ktorí sa zapísali na birmovku v našej farnosti je nutná.
 • Na budúci týždeň v stredu, piatok a v sobotu sú jesenné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň.
  Ich obsahom je poďakovanie za úrodu.
 • Na budúcu nedeľu (20.09.) sa bude konať „Zbierka na rádio Lumen“. Za vaše milodary vopred Pán Boh zaplať.
 • HE: Prosíme tých, ktorí si ešte neprišli prevziať peniaze za neuskutočnenú púť do Poľska, nech prídu so sakristie farského kostola čím skôr vždy po večernej sv. omši.
 • HE: Došli nám podielové knihy pre členov Spolku sv. Vojtecha. Prosíme členov, aby si ich vyzdvihli v sakristii a zaplatili členský poplatok 8€ na r. 2021.
 • Chceme vás poprosiť, aby ste na zaopatrovací mobil netelefonovali kvôli úradným záležitostiam. Tento mobil slúži výhradne pre volanie k zaopatrovaniu chorého, ktorý je v nebezpečenstve smrti či už doma, alebo v nemocnici. Pre úradné záležitosti máme úradný mobil, na ktorý telefonujte v úradných veciach, len tiež prosíme, aby ste nevolali skoro ráno, alebo neskoro v noci, čo sa nám niekedy stáva. Ďakujeme.
 • Prvé sv. prijímanie: Prosíme rodičov, ktorí v školskom roku 2020/2021 chcú prihlásiť dieťa na 1. sv. prijímanie, aby si vyzdvihli prihlášku v sakristii kostola alebo na našej webstránke a vyplnenú ju odovzdali do 15. septembra v kancelárii farského úradu počas úradných hodín, alebo v sakristii kostola.
PRIHLÁŠKA na 1 sv. prijímanie – 2021
 • Birmovanci: Tí, ktorí majú záujem v nasledujúcom školskom roku prihlásiť sa v našej farnosti na prípravu pred prijatím sviatosti birmovania (počnúc 1. ročníkom SŠ, aj dospelí), nech si vyzdvihnú prihlášku v sakristii alebo nech si ju stiahnu z farskej webstránky a vyplnenú donesú do farskej kancelárie alebo sakristie najneskôr do 6. septembra!!!
PRIHLÁŠKA k sviatosti birmovania – 2021

Prosba o finančný dar – zvonček

Tým z vás, ktorí nám chcete pomôcť so „zvončekom“, ponúkame naše číslo účtu. Za vaše milodary a „zvončeky“ ďakujeme.  Naše číslo účtu je: 

SK10 0200 0000 0031 3884 2458


Myšlienka

Každý človek, ktorý v sebe zabil lásku, je schopný páchať zlo.
Čas vôbec nie je istý spojenec - nikdy nevieme, pre koho pracuje.
A. Moravia
Rozumný človek nemiluje preto, že je to preň výhodné, ale preto, že v láske samej nachádza šťastie.
B. Pascal
Láska k Bohu a k blížnemu je predovšetkým darom milosti a iba potom prikázaním.
Günthör
Neriaď sa znamením, hviezd, ale slovom Toho, ktorý ich stvoril.
Viera, ktorá sa nepremení v dôveru, stáva sa poverou.
Boh ťa nikdy nebude viesť tam, kde by ťa nebol schopný podržať svojou milosťou.
Tie najdôležitejšie veci v živote nie sú VECI.
Možno nemáme VŠETKO, ale SPOLU nám NIČ nechýba.
Na šťastie sú potrebné tri veci: mať čo robiť, mať koho milovať a mať čomu veriť.