Loading...

OZNAMY

 • Pozývame Vás na fašiangové odprosujúce adorácie, ktoré budú v našej farnosti takto:
  Brestov:              Pondelok  15:00 – 16:45
  Kochanovce:      Pondelok  15:00 – 17:45
  Farský kostol:    Utorok      12:30 – 17:45
 • Popolcovou stredou (14.02.) začína Pôstne obdobie. Je to deň prísneho pôstu. Popolec budeme v tento deň udeľovať pri všetkých sv. omšiach.
 • HE: Počas pôstneho obdobia budú pobožnosti Krížovej cesty v piatok o 17:15 hod. a v nedeľu o 14:30 hod. V nedeľu po pobožnosti budú pôstne kázne na tému: „Hľadanie pod povrchom slov“. Pôstnym kazateľom bude Mons. prof. JCDr. ThDr. Anton Fabian, PhD.
 • Na budúcu 1. pôstnu nedeľu (18.02.) sa bude konať celoslovenská „Jarná zbierka na charitu“. Za vaše milodary vopred Pán Boh zaplať.
 • NsP: Na popolcovú stredu (14.02.) bude svätá omša o 7:30 hod.!
 • Rodičov prvoprijímajúcich detí pozývame v piatok (16.02.) večer o 19:00 na katechézu pre rodičov.
 • Dňa 24. februára 2018 pozývame rodičov, prípadne starých rodičov na Farskú sánkovačku do Vyšných Ružbách. Záujemcov prosíme, aby sa nahlásili v sakristii kostola do 18. februára 2018 (budúca nedeľa). Pri zapísaní je potrebné uhradiť sumu za výlet. Cena pre deti je 19,- eur a pre dospelých 21 eur. V cene je zahrnuté: doprava, poistenie, požičanie saniek, sánkovanie, obed, kúpalisko Delňa v Prešove.

         FARSKÁ PÚŤ V ROKU 2018

 • V dňoch 12. – 15. mája 2018 (sobota – utorok) vás pozývame na Farskú duchovnú obnovu do Poľska. Navštívime mariánske pútnické miesta Tuchów (miesto zázračných uzdravení očí), Licheň Stary (úcta Bolestnej Matky Božej), Gidle (miesto mnohých telesných uzdravení). Zapísať sa môžete v sakristii farského kostola do konca februára. Pri zapísaní je potrebné vybrať si miesto v autobuse a vyplatiť sumu 135,- eur. V cene je zahrnuté: doprava, poistenie, 3 x ubytovanie, 3 x raňajky, 3 x obed, 3 x večera.

Myšlienka

Každý človek, ktorý v sebe zabil lásku, je schopný páchať zlo.
Čas vôbec nie je istý spojenec - nikdy nevieme, pre koho pracuje.
A. Moravia
Rozumný človek nemiluje preto, že je to preň výhodné, ale preto, že v láske samej nachádza šťastie.
B. Pascal
Láska k Bohu a k blížnemu je predovšetkým darom milosti a iba potom prikázaním.
Günthör
Neriaď sa znamením, hviezd, ale slovom Toho, ktorý ich stvoril.
Viera, ktorá sa nepremení v dôveru, stáva sa poverou.
Boh ťa nikdy nebude viesť tam, kde by ťa nebol schopný podržať svojou milosťou.
Tie najdôležitejšie veci v živote nie sú VECI.
Možno nemáme VŠETKO, ale SPOLU nám NIČ nechýba.
Na šťastie sú potrebné tri veci: mať čo robiť, mať koho milovať a mať čomu veriť.