Loading...

BIRMOVANCI – začíname…

Súvisiaci obrázokVšetkým, ktorí sa nahlásili na prijatie sviatosti birmovania v našej farnosti pre nasledujúci školský rok oznamujeme, že prvé stretnutie bude 21. septembra na večernej sv. omši o 18:00 hod. Po sv. omši bude rozdelenie do spoločenstiev.

Prihláška na birmovku na nový školský rok

PRVÉ SV. PRIJÍMANIE – začíname…

Súvisiaci obrázokVšetkým rodičom, ktorí prihlásili dieťa na 1. sv. prijímanie v našej farnosti oznamujeme, že prvé stretnutie sa uskutoční 22. septembra na večernej sv. omši o 18:00 hod. Po sv. omši budú organizačné pokyny pre rodičov prvoprijímajúcich detí. Účasť nutná.

PRIHLÁŠKA NA PRVÉ SV. Prijímanie

 

Prázdninové aktivity s deťmi a rodinami

1. Prosíme tých, ktorí sa nahlásili na Farský letný tábor do Vyšných Ružbách, aby v sakristii kostola odovzdali prihlášku, zobrali si potvrdenie k lekárovi a uhradili sumu 95 eur do 30 júna.

2. Dňa 8. júla (sobota) pozývame deti, rodičov, prípadne starých rodičov na Farský výlet na Pieniny.
PROGRAM: splav Dunajca, prehliadka Červeného kláštora, návšteva pútnickeho miesta Litmanová, obed u Franka, kúpalisko Delňa.
Odchod autobusu je o 6.00 hod. od bývalej VŠZP. Cena pre deti je 20 eur, pre dospelých 25 eur. Nahlásiť sa môžete v sakristii kostola do 18. júna, pri nahlásení je potrebné uhradiť celkovú sumu.


Najsvätejšia Trojica

Tajomstvo Najsvätejšej Trojice je tak úzko zviazane s naším náboženstvom, že by sme ho mohli charakterizovať ako „Trojičné náboženstvo.“ Boli sme pokrstení „v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“ (Mt 28,19). Tajomstvo Najsvätejšej Trojice je ústredným tajomstvom viery a kresťanského života. Je prameňom všetkých ostatných tajomstiev viery a svetlom, ktoré ich osvetľuje. Pán Ježiš nám zjavuje, kto je Boh, ako koná, ako sa správa, ako pracuje. Zjavuje Boha ako Spoločenstvo. Zjavuje, že Boh nie je osamelý, aj napriek tomu, že je jeden. Pán Ježiš nám zjavuje, že Boh je Vzťah. Boha možno zažiť a spoznať práve vo vzťahoch. „Kto miluje poznal Boha, hovorí apoštol Ján.“ Boh je Láska.


Sviatosť birmovania 2017

Na nedeľu Najsvätejšej Trojice bude v našej farnosti slávnosť udeľovania sviatosti birmovania. 52 mladých ľudí prijme túto sviatosť, ktorou ich Ducha Svätý disponuje pre vydávanie kresťanského svedectva a života viery.
Slávnosť začína o 11:00 hod. Celebrantom bude Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup košický.


FARSKÁ PÚŤ V ROKU 2017

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Fatimská Panna Mária

FATIMA

V roku 100. výročia fatimských zjavení sa pripravujeme na farskú púť do Fatimy. Cestou navštívime aj iné pútne miesta: Padovu, La Salette a Lurdy. Púť bude trvať 9 dní v termíne: 14.10.–22.10.2017. Cesta do Fatimy je autobusom, cesta späť lietadlom. V autobuse budeme iba 1 noc, zvyšné noci budeme mať vždy ubytovanie. Cena púte je 650€.
Všetky miesta sú už obsadené, prihlásiť sa môžete iba ako náhradníci.
Samozrejmosťou je každodenná sv. omša a duchovné doprevádzanie kňazom.

Itinerár Fatima


Myšlienka

Každý človek, ktorý v sebe zabil lásku, je schopný páchať zlo.
Čas vôbec nie je istý spojenec - nikdy nevieme, pre koho pracuje.
A. Moravia
Rozumný človek nemiluje preto, že je to preň výhodné, ale preto, že v láske samej nachádza šťastie.
B. Pascal
Láska k Bohu a k blížnemu je predovšetkým darom milosti a iba potom prikázaním.
Günthör
Neriaď sa znamením, hviezd, ale slovom Toho, ktorý ich stvoril.
Viera, ktorá sa nepremení v dôveru, stáva sa poverou.
Boh ťa nikdy nebude viesť tam, kde by ťa nebol schopný podržať svojou milosťou.
Tie najdôležitejšie veci v živote nie sú VECI.
Možno nemáme VŠETKO, ale SPOLU nám NIČ nechýba.
Na šťastie sú potrebné tri veci: mať čo robiť, mať koho milovať a mať čomu veriť.