Loading...

Aktualizované 26.9.2023 – 10:00

Aktuálny rozpis sv. omší na tento týždeň je na karte FARSKÉ OZNAMY


OZNAMY   25.9.2023 – 1.10.2023

  • V piatok po večernej sv. omši bude vo farskom kostole adorácia na ktorú pozývame zvlášť mladých.
  • Na budúcu nedeľu bude prvá nedeľa v mesiaci. Pozývame vás preto v ružencovom mesiaci na Prvonedeľnú popoludňajšiu pobožnosť, ktorá začne o 14:30 hod. modlitbou posvätného ruženca, spojenú potom s adoráciou Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej a požehnaním.
  • V sakristii Vám ponúkame stolové aj nástenné kalendáre Božieho milosrdenstva na rok 2024. Kúpou podporíte Kongregáciu sestier Matky Božieho milosrdenstva na Slovensku. Cena jedného výtlačku je 3,50 €.
  • Pripomíname vám, že každý piatok – sú v našej farnosti sväté omše večer o 18:00 hod. pre mladých (aj duchom). Pred touto svätou omšou od 16:30 hod. bude stretko pre deti druhého stupňa v Katechetickej miestnosti. Po svätej omši bude stretko pre mladých. Všetci ste srdečne pozvaní už najbližší piatok (22.10.). Tešíme sa na chvíle strávené v spoločenstve.
  • HE: Došli nám podielové knihy pre členov Spolku sv. Vojtecha. Prosíme členov, aby si ich vyzdvihli v sakristii a zaplatili členský poplatok 10€ na r. 2024. Od budúceho roka budú podielové knihy prichádzať každému na adresu domov. Skontrolujte si prosím, či ju máte dobre napísanú.

KONTAKTY:
Mobilný kontakt do kancelárie: 0948 60 94 94
Email:  he.mesto@abuke.sk
Webstránka: www.humenne.rimkat.sk


Projekt opravy fasády Kláštora františkánov a kostola Všetkých svätých

V júli a auguste sme ukončili realizáciu projektu opravy Kláštora františkánov a kostola Všetkých svätých v Humennom, na ktorú boli vyčlenené finančné prostriedky z Prešovského samosprávneho kraja, ktorého súčasťou bolo:

  • Sanácia a oprava fasády Kláštora františkánov, ktorá vykazovala silné poškodenie
  • Sanácia a oprava fasády Kostola Všetkých svätých, ktorá bola vo veľmi zlom stave pre riasy, ktoré poškodzovali povrch fasády

Za prejavenú podporu Prešovskému samosprávnemu kraju vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

„Projekt je podporený z rozpočtu PSK.“


Prosba o finančný dar – zvonček

Tým z vás, ktorí nám chcete pomôcť so „zvončekom“, ponúkame naše číslo účtu. Za vaše milodary a „zvončeky“ ďakujeme.  Naše číslo účtu je: 

SK10 0200 0000 0031 3884 2458


Myšlienka

Každý človek, ktorý v sebe zabil lásku, je schopný páchať zlo.
Čas vôbec nie je istý spojenec - nikdy nevieme, pre koho pracuje.
A. Moravia
Rozumný človek nemiluje preto, že je to preň výhodné, ale preto, že v láske samej nachádza šťastie.
B. Pascal
Láska k Bohu a k blížnemu je predovšetkým darom milosti a iba potom prikázaním.
Günthör
Neriaď sa znamením, hviezd, ale slovom Toho, ktorý ich stvoril.
Viera, ktorá sa nepremení v dôveru, stáva sa poverou.
Boh ťa nikdy nebude viesť tam, kde by ťa nebol schopný podržať svojou milosťou.
Tie najdôležitejšie veci v živote nie sú VECI.
Možno nemáme VŠETKO, ale SPOLU nám NIČ nechýba.
Na šťastie sú potrebné tri veci: mať čo robiť, mať koho milovať a mať čomu veriť.