Úvod 2019-12-10T08:09:09+00:00
Loading...

OZNAMY

 • V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú Zimné kántrové dni – ich obsahom je Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; Duchovná obnova rodín; Pokoj a spravodlivosť vo svete. Záväzný je jeden deň.
 • Počas všedných dní Adventu (okrem liturgických sviatkov) Vás pozývame do farského kostola na ranné rorátne sväté omše o 6:15 hod. Na tieto sväté omše si prineste sviece alebo lampáše a zároveň prosíme o opatrnosť, aby sa neničilo zariadenie kostola stečeným voskom alebo ohňom. Deti pozývame na roráty od utorka 10.12. do piatka 13.12. Po svätej omši budú spoločné raňajky. V piatok večer už potom nebude detská omša.
 • Žiaci a študenti Cirkevnej spojenej školy pripravili pre deti, ale  aj dospelých  adventné divadelné predstavenie s názvom: „Františkove  Vianoce“, ktoré chce upozorniť na podstatu blížiacich sa vianočných  sviatkov. Predstavenie sa uskutoční  v stredu 11.12. 2019 o  15:30 hod. v Kultúrnom a spoločenskom stredisku mesta Humenné. Všetci ste srdečne pozvaní! Viac informácií nájdete na plagáte pre kostolom.
 • Vo štvrtok (12.12.) o 18:00 bude v našom kostole CELOHUMENSKÁ MLÁDEŽNÍCKA SV. OMŠA
  za účasti mladých a birmovancov z celého mesta. Celebrovať bude pozvaný hosť. o Imrich Degro, ktorý sa nám prihovorí na tému „Mladí a pokušenia dneška“. Srdečne pozývame všetkých mladých – vekom i duchom! Preto v tento deň nebude Eucharistická adorácia. Ktorí ste sa prihlásili na pomoc s občerstvením, pripravené ich môžete priniesť do rekolekčnej miestnosti po 17:00.
 • PRE BIRMOVANCOV: V noci z piatka na sobotu (z 13. na 14.12.) pripravujeme Nocovačku na fare – duchovno-zábavný spoločenský program, ktorý bude v tomto termíne pre birmovancov
  zo stredajšej a piatkovej skupinky. Účasť je povinná! Prosíme rodičov alebo birmovancov samotných aby si zo sakristie farského kostola vyzdvihli informovaný súhlas o akcii (obsahuje základné informácie, čo si priniesť atď…) a zároveň sa podpísali do pripraveného oznamu, že ho prezvali. Informovaný súhlas si možno prevziať aj počas týždňa vo farskom kostole.
 • HE: V nedeľu (15.12.) po všetkých sv. omšiach vás pozývame na vianočnú burzu, kde si môžete zakúpiť dekorácie s vianočným motívom, ktoré vytvorili naše deti a dospelí v tvorivých dielňach. Burza bude na bočnej chodbe.
 • HE: V nedeľu (15.12.) začne vo farskom kostole deviatnik „Svätá rodina hľadá prístrešie“. V pracovných dňoch týždňa bude o 11:30 hod., cez víkend o 17:30 hod.
 • HE: V sakristii si môžete zakúpiť: oblátky na štedrovečerný stôl za 1 €; kalendáre na rok 2019 za 2,50 €.
 • V sakristii kostola môžete nahlásiť chorých na spoveď pred Vianocami. Nezabudnite uviesť presnú adresu a telefónne číslo. Navštevovať ich budeme v piatok 20.12.2019 od 8:00 hod.
 • Na farskom dvore je uložená stará dlažba z kostola. Kto by potreboval niečo z tej dlažby domov, na chatu alebo záhradku, nech sa prihlási u p. dekana.

Myšlienka

Každý človek, ktorý v sebe zabil lásku, je schopný páchať zlo.
Čas vôbec nie je istý spojenec - nikdy nevieme, pre koho pracuje.
A. Moravia
Rozumný človek nemiluje preto, že je to preň výhodné, ale preto, že v láske samej nachádza šťastie.
B. Pascal
Láska k Bohu a k blížnemu je predovšetkým darom milosti a iba potom prikázaním.
Günthör
Neriaď sa znamením, hviezd, ale slovom Toho, ktorý ich stvoril.
Viera, ktorá sa nepremení v dôveru, stáva sa poverou.
Boh ťa nikdy nebude viesť tam, kde by ťa nebol schopný podržať svojou milosťou.
Tie najdôležitejšie veci v živote nie sú VECI.
Možno nemáme VŠETKO, ale SPOLU nám NIČ nechýba.
Na šťastie sú potrebné tri veci: mať čo robiť, mať koho milovať a mať čomu veriť.