Loading...

Aktualizované 20.5.2024 – 8:00

Aktuálny rozpis sv. omší na tento týždeň je na karte FARSKÉ OZNAMY


OZNAMY   20.5.2024 – 26.5.2024

  • Oznamujeme tým, ktorí sa prihlásili na Farskú púť rodín do Levoče, že odchod autobusov bude v sobotu, 25.5.2024 o 7.15 hod. spred budovy bývalej VšZP. 
  • HE: V utorok (21.5.) začneme prijímať úmysly svätých omší na druhý polrok 2024 (max. 2 úmysly na osobu). Zapisovať budeme vo farskej kancelárii počas úradných hodín.
  • GR, SV, DUB: Úmysly svätých omší na druhý polrok 2024 na filiálkach, začneme prijímať večer po sv. omšiach (max. 1 úmysel na osobu).
  • BR: V Brestove budeme prijímať úmysly vo štvrtok od 16:00 hod. v sakristii kostola.
  • Farnosť Vyšný Hrušov usporadúva pútnický zájazd do Poľska (Wadovice – Zebrzydovská Kalvária – Krakow) v termíne 15.6. – 17.6.2024. Cena púte je 189 €. Nakoľko majú málo záujemcov, ponúkajú aj našej farnosti pripojiť sa k nim. Kto by mal záujem, nech sa do soboty 25.5.2024 prihlási na kontaktnú osobu. Plagát visí na nástenke pred farským kostolom.

 

KONTAKTY:
Mobilný kontakt do kancelárie: 0948 60 94 94
Email:  he.mesto@abuke.sk
Webstránka: www.humenne.rimkat.sk


Prosba o finančný dar – zvonček

Tým z vás, ktorí nám chcete pomôcť so „zvončekom“, ponúkame naše číslo účtu. Za vaše milodary a „zvončeky“ ďakujeme.  Naše číslo účtu je: 

SK10 0200 0000 0031 3884 2458


Myšlienka

Každý človek, ktorý v sebe zabil lásku, je schopný páchať zlo.
Čas vôbec nie je istý spojenec - nikdy nevieme, pre koho pracuje.
A. Moravia
Rozumný človek nemiluje preto, že je to preň výhodné, ale preto, že v láske samej nachádza šťastie.
B. Pascal
Láska k Bohu a k blížnemu je predovšetkým darom milosti a iba potom prikázaním.
Günthör
Neriaď sa znamením, hviezd, ale slovom Toho, ktorý ich stvoril.
Viera, ktorá sa nepremení v dôveru, stáva sa poverou.
Boh ťa nikdy nebude viesť tam, kde by ťa nebol schopný podržať svojou milosťou.
Tie najdôležitejšie veci v živote nie sú VECI.
Možno nemáme VŠETKO, ale SPOLU nám NIČ nechýba.
Na šťastie sú potrebné tri veci: mať čo robiť, mať koho milovať a mať čomu veriť.