Loading...

Aktualizované  6.7.2020 – 10:00

OZNAMY

  • Vzhľadom na pokračujúce uvoľnenia biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020. Virtuálne spoločenstvo a sledovanie prenosov, ktoré sa ukázalo ako veľmi užitočný prostriedok vo výnimočnom stave, nemôže trvalo nahradiť živé spoločenstvo stretávajúce sa pri modlitbe a sláveniach v kostole. V platnosti však zostávajú výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku ísť v nedeľu na sv. omšu.
  • Pripomíname vám, že v čase prázdnin (júl – august) sv. omše o 12:00 hod. vo farskom kostole nebudú. Všimnite si preto dobre rozpis časov sv. omší.
  • GR,SV: Nakoľko do farnosti Všetkých svätých Humenné od 1.7.2020 patria aj filiálky Gruzovce a Slovenská Volová, prosím farské rady tých filiálnych obcí o stretnutie, ktoré sa uskutoční cez týždeň po večenej sv. omši – Gruzovce v utorok a Slovenská Volová v stredu.
  • GR,SV: Nové úmysly na sv. omše budeme prijímať od začiatku augusta v sakristii kostola. Každý nový úmysel bude zapisovať vždy kňaz a milodar bude odovzdaný v deň odslúženia sv. omše (pred alebo po sv. omši).

Prosba o finančný dar – zvonček

Tým z vás, ktorí nám chcete pomôcť so „zvončekom“, ponúkame naše číslo účtu. Za vaše milodary a „zvončeky“ ďakujeme.  Naše číslo účtu je: 

SK10 0200 0000 0031 3884 2458


Nový mobilný kontakt:   0948 60 94 94


Myšlienka

Každý človek, ktorý v sebe zabil lásku, je schopný páchať zlo.
Čas vôbec nie je istý spojenec - nikdy nevieme, pre koho pracuje.
A. Moravia
Rozumný človek nemiluje preto, že je to preň výhodné, ale preto, že v láske samej nachádza šťastie.
B. Pascal
Láska k Bohu a k blížnemu je predovšetkým darom milosti a iba potom prikázaním.
Günthör
Neriaď sa znamením, hviezd, ale slovom Toho, ktorý ich stvoril.
Viera, ktorá sa nepremení v dôveru, stáva sa poverou.
Boh ťa nikdy nebude viesť tam, kde by ťa nebol schopný podržať svojou milosťou.
Tie najdôležitejšie veci v živote nie sú VECI.
Možno nemáme VŠETKO, ale SPOLU nám NIČ nechýba.
Na šťastie sú potrebné tri veci: mať čo robiť, mať koho milovať a mať čomu veriť.