Loading...

Aktualizované  13.6.2021 – 16:00

Aktuálny rozpis sv. omší na tento týždeň je na karte FARSKÉ OZNAMY


OZNAMY    14.6. – 20.6.2021

  • Nakoľko sa epidemiologická situácia stále zlepšuje, nedeľné sv. omše o 15:00 hod. vo farskom kostole už nebudú. Nedeľné sv. omše budú teda v zaužívaných časoch: 7:30, 9:00, 10:30 a 18:00 hod.

VYSIELANIE  SV. OMŠÍ
Sv. omše budeme naživo vysielať z nášho kostola cez kanál youtube a v nedeľu aj cez HNTV v týchto časoch:
                  Piatok   =  18:00  sv. omša         (youtube)
                  Nedeľa  =  10:30  sv. omša         (youtube + HNTV)

                                 Adresa youtube: Rimkat – Humenne mesto live

Ak nás sledujete cez TV prenos a chcete prispieť milodarom, na našej webstránke je číslo účtu. Ďakujeme.

KONTAKTY:
Mobilný kontakt do kancelárie: 0948 60 94 94
Email:  humenne@rimkat.sk
Webstránka: www.humenne.rimkat.sk


Prosba o finančný dar – zvonček

Tým z vás, ktorí nám chcete pomôcť so „zvončekom“, ponúkame naše číslo účtu. Za vaše milodary a „zvončeky“ ďakujeme.  Naše číslo účtu je: 

SK10 0200 0000 0031 3884 2458


Myšlienka

Každý človek, ktorý v sebe zabil lásku, je schopný páchať zlo.
Čas vôbec nie je istý spojenec - nikdy nevieme, pre koho pracuje.
A. Moravia
Rozumný človek nemiluje preto, že je to preň výhodné, ale preto, že v láske samej nachádza šťastie.
B. Pascal
Láska k Bohu a k blížnemu je predovšetkým darom milosti a iba potom prikázaním.
Günthör
Neriaď sa znamením, hviezd, ale slovom Toho, ktorý ich stvoril.
Viera, ktorá sa nepremení v dôveru, stáva sa poverou.
Boh ťa nikdy nebude viesť tam, kde by ťa nebol schopný podržať svojou milosťou.
Tie najdôležitejšie veci v živote nie sú VECI.
Možno nemáme VŠETKO, ale SPOLU nám NIČ nechýba.
Na šťastie sú potrebné tri veci: mať čo robiť, mať koho milovať a mať čomu veriť.