Loading...

Aktualizované 25.2.2024 – 9:00

Aktuálny rozpis sv. omší na tento týždeň je na karte FARSKÉ OZNAMY


OZNAMY   25.2.2024 – 3.3.2024

  • V rámci pôstneho obdobia sa budeme vo farskom kostole modliť pobožnosť krížovej cesty. V jednotlivé dni (piatok a nedeľa) si ich pripravia rôzne skupiny. Ich rozpis aj so zodpovednými za prípravu je na nástenke pred kostolom. Najbližší piatok začína modlitba krížovej cesty o 17:15 hod. a pripravia ju Modlitby matiek, v nedeľu zase Neokatechumenátne spoločenstvo.
  • Sviatosť zmierenia v prvopiatkovom týždni vysluhujeme v obvyklých dňoch a časoch.
  • Starých a chorých navštívime doma v piatok (01.03.) od 8:00 hod.
  • Vo farskom kostole je počas celého prvého piatku Eucharistická adorácia.
  • Farská kancelária bude počas týždňa zatvorená.
  • Manželia, ktorí v roku 2024 oslavujete svoje výročie sobáša a chcete si ho pripomenúť aj v Košickej katedrále s otcom arcibiskupom B. Boberom pri sv. omši, ktorá bude 9. júna 2024, sa príďte nahlásiť do sakristie do konca marca.
  • Spoločenstvo Extrémnej Krížovej Cesty – Humenné Vás pozýva dňa 22. marca 2024 na možnosť prežitia krížovej cesty v celonočnej modlitbe, pri náročných podmienkach, kde účastníci rozjímajú pri 14-tich zastaveniach. Extrémna Krížová Cesta sa začína večernou svätou omšou o 18:00 hod. v kostole Všetkých svätých v Humennom. Registračný link, ako aj všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke: ekc.sk alebo na plagáte na nástenke pred farským kostolom.

 


KONTAKTY:
Mobilný kontakt do kancelárie: 0948 60 94 94
Email:  he.mesto@abuke.sk
Webstránka: www.humenne.rimkat.sk


Projekt Štúdie návrhu obnovy Kalvárie v Humennom

V auguste sme zadali firme R-PROJEKT v Humennom objednávku na „Štúdiu návrhu obnovy Kalvárie v Humennom“, ktorá má obsahovať riešenie nového prístrešku pred kostol na Kalvárii, revitalizáciu drevín a osvetlenie Kalvárie. Na túto štúdiu boli vyčlenené finančné prostriedky z Prešovského samosprávneho kraja. Štúdia nám bola odovzdaná v mesiaci november, kedy prebehla aj úhrada za túto zákazku. V budúcnosti chceme priestor Kalvárie v Humennom práve podľa tejto štúdie aj obnovovať.


Prosba o finančný dar – zvonček

Tým z vás, ktorí nám chcete pomôcť so „zvončekom“, ponúkame naše číslo účtu. Za vaše milodary a „zvončeky“ ďakujeme.  Naše číslo účtu je: 

SK10 0200 0000 0031 3884 2458


Myšlienka

Každý človek, ktorý v sebe zabil lásku, je schopný páchať zlo.
Čas vôbec nie je istý spojenec - nikdy nevieme, pre koho pracuje.
A. Moravia
Rozumný človek nemiluje preto, že je to preň výhodné, ale preto, že v láske samej nachádza šťastie.
B. Pascal
Láska k Bohu a k blížnemu je predovšetkým darom milosti a iba potom prikázaním.
Günthör
Neriaď sa znamením, hviezd, ale slovom Toho, ktorý ich stvoril.
Viera, ktorá sa nepremení v dôveru, stáva sa poverou.
Boh ťa nikdy nebude viesť tam, kde by ťa nebol schopný podržať svojou milosťou.
Tie najdôležitejšie veci v živote nie sú VECI.
Možno nemáme VŠETKO, ale SPOLU nám NIČ nechýba.
Na šťastie sú potrebné tri veci: mať čo robiť, mať koho milovať a mať čomu veriť.