Úvod 2020-02-16T11:52:13+00:00
Loading...

  • V pondelok (17.02.) bude Dekanátne večeradlo vo farskom kostole Všetkých svätých, so začiatkom o 10:45 hod. modlitbou sv. ruženca a sv. omšou o 12:00 hod. Srdečne pozývame.
  • Pripomíname, že na farskú púť do Poľska sú ešte posledné 5 voľné miesta. Prosíme tých, ktorí sú už zapísaní, aby prišli vyplatiť sumu 170 €, aby sme vedeli vyplatiť poistenie a zálohu na ubytovanie.
  • Manželia, ktorí v roku 2020 oslávia výr. sobáša a chceli by prijať osobitné požehnanie od otca arcibiskupa, nech sa nahlásia v sakristii kostola. Spoločná sv. omša s udeľovaním požehnania bude slávená 17. mája 2020 (6.veľkon. nedeľa) o 15:00 hod. v Dóme sv. Alžbety v Košiciach.
  • Kto cíti povolanie ku kňazstvu, môže sa prihlásiť do Kňazského seminára v Košiciach. Žiadosť o prijatie je potrebné poslať do 31. marca 2020. Termíny pohovorov pre prijatie do kňazského seminára budú oznámené individuálne. Je nutné o tom informovať vlastného farára.

Myšlienka

Každý človek, ktorý v sebe zabil lásku, je schopný páchať zlo.
Čas vôbec nie je istý spojenec - nikdy nevieme, pre koho pracuje.
A. Moravia
Rozumný človek nemiluje preto, že je to preň výhodné, ale preto, že v láske samej nachádza šťastie.
B. Pascal
Láska k Bohu a k blížnemu je predovšetkým darom milosti a iba potom prikázaním.
Günthör
Neriaď sa znamením, hviezd, ale slovom Toho, ktorý ich stvoril.
Viera, ktorá sa nepremení v dôveru, stáva sa poverou.
Boh ťa nikdy nebude viesť tam, kde by ťa nebol schopný podržať svojou milosťou.
Tie najdôležitejšie veci v živote nie sú VECI.
Možno nemáme VŠETKO, ale SPOLU nám NIČ nechýba.
Na šťastie sú potrebné tri veci: mať čo robiť, mať koho milovať a mať čomu veriť.