Loading...

Aktualizované  16.10.2020 – 12:00

NOVÉ USMERNENIA – COVID 19

Na základe usmernení ÚVZ, KBS a arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera k aktuálnej situácii v pastorácii, vám ponúkame niekoľko súhrnných informácií. Ich zoznam je v PDF súbore:

PASTORAČNÉ USMERNENIA – COVID 19 Dekrét o oslobodení od účasti na nedeľnej sv. omši

KONTAKTY:

V čase od 16:00 do 17:00 bude vždy 1 kňaz k dispozícii na farskom dvore.
Mobilné číslo do kancelárie:   0948 60 94 94
Email:  humenne@rimkat.sk
Webstránka: www.humenne.rimkat.sk


Informácia pre rodičov prvoprijímajúcich detí

COVID_info pre rodičov_15102020

Mobilný kontakt do kancelárie: 0948 60 94 94


Prosba o finančný dar – zvonček

Tým z vás, ktorí nám chcete pomôcť so „zvončekom“, ponúkame naše číslo účtu. Za vaše milodary a „zvončeky“ ďakujeme.  Naše číslo účtu je: 

SK10 0200 0000 0031 3884 2458


Myšlienka

Každý človek, ktorý v sebe zabil lásku, je schopný páchať zlo.
Čas vôbec nie je istý spojenec - nikdy nevieme, pre koho pracuje.
A. Moravia
Rozumný človek nemiluje preto, že je to preň výhodné, ale preto, že v láske samej nachádza šťastie.
B. Pascal
Láska k Bohu a k blížnemu je predovšetkým darom milosti a iba potom prikázaním.
Günthör
Neriaď sa znamením, hviezd, ale slovom Toho, ktorý ich stvoril.
Viera, ktorá sa nepremení v dôveru, stáva sa poverou.
Boh ťa nikdy nebude viesť tam, kde by ťa nebol schopný podržať svojou milosťou.
Tie najdôležitejšie veci v živote nie sú VECI.
Možno nemáme VŠETKO, ale SPOLU nám NIČ nechýba.
Na šťastie sú potrebné tri veci: mať čo robiť, mať koho milovať a mať čomu veriť.