Loading...

Aktualizované  10.1.2022 -7:00

POŽEHNANIE DOMU V OBDOBÍ ZJAVENIA PÁNA (otec, matka)

POŽEHNANIE DOMU

Aktuálny rozpis sv. omší na tento týždeň je na karte FARSKÉ OZNAMY


OZNAMY    10.1.2022 – 6.1.2022

 • Nedeľou Krstu Pána (09.01.) sa končí Vianočné obdobie a začína Obdobie cez rok. V tomto období sa neslávi osobitný aspekt Kristovho tajomstva. Skôr sa najmä v nedele pripomína Kristovo tajomstvo v celej jeho plnosti. Cezročné obdobie bude trvať až do Popolcovej stredy (2. marca).
 • Pozývame všetky deti a rodičov na detské sv. omše v ktorých budeme pokračovať v piatky večer už od 14.1.2022. (hlavne prvoprijímajúcich)
 • Na budúcu nedeľu (16.01.) bude celodiecézna zbierka na Arcidiecézne centrum pre mládež, ktoré sa venuje stredoškolskej a vysokoškolskej mládeži v našej arcidiecéze (ACM, UPC). Za Vaše milodary vopred Pán Boh zaplať!
 • Vianočné CD od našich kňazov a organistiek je k dispozícii v sakristii farského kostola. Príspevok za CD je dobrovoľný. Bude použitý na náklady a výrobu CD. Veríme, že vám urobí radosť.
 • Všetkých, ktorí by chceli prijať sviatosť manželstva v našej farnosti v roku 2022, pozývame prihlásiť sa vo farskej kancelárii, alebo emailom na snúbenecké náuky. Najbližší kurz bude 4. a 5. marca.
 • Pre všetkých, ktorí chcete prijať sväté prijímanie, ale:
  • v tomto chladnom počasí kvôli naplneniu kapacity kostola, alebo kvôli zdravotnému stavu nedokážete vydržať celú svätú omšu pred kostolom,
  • alebo tí, ktorí nie ste zaočkovaní,
 • je tu možnosť prijať Eucharistiu v rámci individuálnej pastoračnej starostlivosti týmto spôsobom:
  –  Prísť pred kostol v čase sv. omše iba krátko pred sv. prijímaním (od Otčenáša) a po prijatí Eucharistie a požehnaní môžete ísť domov, (takto môžete prijímať Eucharistiu prakticky každý deň)
  –  alebo prísť na sv. prijímanie do farského kostola, keď budeme mimoriadne rozdávať sv. prijímanie. Toto mimoriadne rozdávanie sv. prijímania bude každú nedeľu od 13:30 do 14:30 až do odvolania. Rozdávať sv. prijímanie budeme v 10 minútových časových intervaloch.

KONTAKTY:
Mobilný kontakt do kancelárie: 0948 60 94 94
Email:  humenne@rimkat.sk
Webstránka: www.humenne.rimkat.sk


Výroba a osadenie liturgického mobiliáru

 V rámci generálnej opravy farského kostola Všetkých svätých v Humennom v súčinnosti s Krajským pamiatkovým úradom a Liturgickou komisiou košickej arcidiecézy, vzišla potreba nového liturgického mobiliáru do sakrálneho priestoru farského kostola.

Návrh mobiliáru pozostávajúceho z: „kríž, krstiteľnica, stojan na paškál“, bol zrealizovaný architektom Ing Arch. Mariánom Sitarčíkom a po odsúhlasení kompetentnými inštitúciami a po výbere zhotoviteľa bol zadaný do výroby. Osadenie do liturgického priestoru bolo zrealizované v júni 2021. Prešovský samosprávny kraj ako podporovateľ tohto projektu prispel finančnou dotáciou vo výške 4.000 €, čo predstavovalo zhruba polovicu celkovej ceny diela. Druhá polovica bola financovaná z prostriedkov farského úradu.

Za prejavenú podporu Prešovskému samosprávnemu kraju vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

„Projekt je podporený z rozpočtu PSK.“


Prosba o finančný dar – zvonček

Tým z vás, ktorí nám chcete pomôcť so „zvončekom“, ponúkame naše číslo účtu. Za vaše milodary a „zvončeky“ ďakujeme.  Naše číslo účtu je: 

SK10 0200 0000 0031 3884 2458


Myšlienka

Každý človek, ktorý v sebe zabil lásku, je schopný páchať zlo.
Čas vôbec nie je istý spojenec - nikdy nevieme, pre koho pracuje.
A. Moravia
Rozumný človek nemiluje preto, že je to preň výhodné, ale preto, že v láske samej nachádza šťastie.
B. Pascal
Láska k Bohu a k blížnemu je predovšetkým darom milosti a iba potom prikázaním.
Günthör
Neriaď sa znamením, hviezd, ale slovom Toho, ktorý ich stvoril.
Viera, ktorá sa nepremení v dôveru, stáva sa poverou.
Boh ťa nikdy nebude viesť tam, kde by ťa nebol schopný podržať svojou milosťou.
Tie najdôležitejšie veci v živote nie sú VECI.
Možno nemáme VŠETKO, ale SPOLU nám NIČ nechýba.
Na šťastie sú potrebné tri veci: mať čo robiť, mať koho milovať a mať čomu veriť.