Kostolík na Kalvárii

V Humennom na prázdnych svahoch v severnej časti nad mestom bol v roku 1758 postavený malý kalvársky kostol so šiestimi kaplnkami z nadácie humenského dekana-farára a titulárneho kanonika Martina Ivanovicsa a zo zbierok veriacich.

O 140 rokov, keď sa nachádzal v dezolátnom stave,  na jeho mieste postavili v roku 1891 nový kostolík, ktorý zasvätili Panne Márii Sedembolestnej. Pred kostolom postavili 3 kríže – kamenný s liatinovým korpusom Ukrižovaného a po stranách dva drevené kríže s plechovými figúrami lotrov.

Ďalšie kaplnky na Humenskej Kalvárii boli postavené v rokoch 1911 – 1912, keď bola vykonaná celá oprava kalvárskeho kostola, starých kaplniek a postavenie nových. Tým Kalvária získala spolu 13 murovaných kaplniek, ktoré znázorňujú jednotlivé zastavenia s výjavmi Krížovej cesty prostredníctvom kovových reliéfov. Samotný kalvársky kostol je 14-tym zastavením, nakoľko je v ňom umiestnený Boží hrob.

Pôvodne sa na Kalvárii konali dva odpusty: na sviatok nájdenia Sv. Kríža (podľa starého kalendára 3. mája) a na sviatok Povýšenia sv. Kríža (14. septembra). Po Druhom vatikánskom koncile zostal už len sviatok Povýšenia sv. Kríža.

Pred kostolom v roku 1996 bol postavený nový vonkajší bohoslužobný priestor, kde sa začali slúžiť sväté omše a pobožnosti Krížovej cesty.

V rokoch 2013 – 2014 bola vykonaná celková oprava kalvárskeho kostola vrátane komplexnej rekonštrukcie kaplniek a vstupnej časti Kalvárie.

Pri vstupe do areálu Kalvárie bol nainštalovaný informačný panel s históriou Kalvárie a zoznamom mien donátorov.