Aktuálny program bohoslužieb nájdete v našom farskom liste, alebo v sekcii Farské oznamy

VŠEDNÉ DNI:

 PONDELOK Farský kostol 6:15;  12:00;  18:00
Brestov 17:00
Nemocnica s poliklinikou
UTOROK Farský kostol 6:15;  12:00;  18:00
Nemocnica s poliklinikou 16:00
STREDA Farský kostol  6:15;  12:00;  18:00
Kochanovce  17:00
Nemocnica s poliklinikou  —
Cirkevná škola  7:10
ŠTVRTOK Farský kostol 6:15;  12:00;  18:00
Brestov 17:00
Nemocnica s poliklinikou 16:00
PIATOK Farský kostol 6:15;  12:00;  18:00
Dubník 18:00
Nemocnica s poliklinikou 16:00
SOBOTA  Farský kostol  7:00;  18:00
 Kochanovce  8:00
 Nemocnica s poliklinikou  7:00

V mesiacoch júl a august, sväté omše o 12:00 hod. nie sú.

NEDELE:

FARSKÝ KOSTOL 7:30;  9:00;  10:30;  18:00
BRESTOV 8:00 alebo 9:30
KOCHANOVCE 8:00 alebo 9:30
DUBNÍK 9:00
NEMOCNICA s poliklinikou 10:45

Prikázané sviatky vo všedný deň:

FARSKÝ KOSTOL 6:15;  12:00;  18:00
BRESTOV 17:00
KOCHANOVCE 18:00
DUBNÍK 18:00
NEMOCNICA s poliklinikou 16:00

Ak je prikázaný sviatok v deň pracovného pokoja, sväté omše sú ako v nedeľu.

Prvý piatok v mesiaci:

FARSKÝ KOSTOL 6:15;  12:00;  18:00
BRESTOV 17:00
KOCHANOVCE 18:00
DUBNÍK 18:00
NEMOCNICA s poliklinikou 16:00
Cirkevná škola 7:10

Vyloženie Sviatosti Oltárnej je vo farskom kostole po rannej sv. omši.
Celodenná adorácia je do 17:40, potom sú litánie, modlitba a požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.