Oznamujeme rodičom prvoprijímajúcich detí, že vysluhovanie 1. sv. prijímania v našej farnosti bude podľa škôl v týchto termínoch:

21.4.2024  o 9:00 hod
Cirkevná spojená škola

21.4.2024  o 10:30 hod
ZŠ Kudlovská + ZŠ Hrnčiarska

28.4.2024 o 10:30 hod
ZŠ Pugačevova, ZŠ Švermova

 

  • Popri formácií prvoprijímajúcich detí budú aj tri formačné stretnutia rodičov. Prvé stretnutie, ktoré bude o viere a živote podľa viery, bude viesť kňaz. Druhé stretnutie (o výchove) bude viesť manželský pár. Tretie stretnutie bude viesť psychológ. Presné termíny budú oznámené.

—————————————————————————————————–

Cez katechétov v školách, alebo cez túto webstránku (stiahnuť formulár, vyplniť a odovzdať). Na prvé sväté prijímanie môžu pristupovať slobodne (nielen podľa trvalého bydliska), teda aj podľa škôl, ale iba v rámci mesta Humenné. Deti z iných obcí dekanátu majú doniesť súhlas od svojho vlastného farára.

  • Detské sväté omše pre deti na prvé sv. prijímanie sú v stredy o 18:00 hod.
  • Popri formácií prvoprijímajúcich detí budú aj tri formačné stretnutia rodičov. Prvé stretnutie, ktoré bude o viere a živote podľa viery, bude viesť kňaz. Druhé stretnutie (o výchove) bude viesť manželský pár. Tretie stretnutie bude viesť psychológ.

1)  FORMAČNÉ STRETNUTIE RODIČOV prvoprijímajúcich detí bude v týchto termínoch:

Prvé formačné stretnutie:
         4.11.2023  (sobota)  –  10:00

         5.11.2023  (nedeľa)  –  15:00
Stretnutia rodičov budú v katechetickej miestnosti na fare /vchod z dvora/.
Termíny druhého a tretieho formačného stretnutia oznámime po novom roku.

Účasť rodičov na všetkých troch formačných stretnutiach podľa škôl je nutná.
Zariaďte si svoj čas tak, aby ste sa v týchto termínoch mohli zúčastniť.

Je prameňom a vrcholom kresťanského a cirkevného života. Ináč by sa jej dalo povedať a nazvať ju aj vďakyvzdaním. Táto sviatosť bola ustanovená pri večeri Ježiša so svojimi učeníkmi, a to večer pred jeho utrpením.

Slávenie Eucharistie anticipuje nebeskú hostinu, na ktorú sme všetci pozvanými hosťami – slávnostná veľkonočná večera. Cirkev dostala tento dar a poslanie ho rozdávať a bdieť nad ním. Uskutočňuje sa to pri každej svätej omši.

Eucharistia je naším pokrmom na ceste života. Prijímaním chleba života tak kráčame v živote s Kristom v srdci. On nás posilňuje, ochraňuje a pomáha niesť každodenné starosti – kríže.

Z toho vyplýva, že nie je potrebná len účasť na svätej omši, ale aj časté prijatie Pána v Eucharistii. Stredobodom týždňa sa tak stáva nedeľa, kedy spolu všetci pokrstení vstupujeme do chrámov pre užšie vytvorenie spoločenstva, poučenie a povzbudenie Božím slovom, a posilnenie pokrmom večného života.

Pred prijatím Eucharistie nás viaže pôst jednej hodiny. Prijať ju možno dvakrát za deň, no druhýkrát iba pri účasti na celej svätej omši. Krajnosťou, minimom je prijať Eucharistiu aspoň raz v roku, a to v čase veľkonočnom.

Vysluhovateľom je biskup a kňaz. Riadnym rozdávateľom je biskup, kňaz a diakon. Mimoriadnym je akolyta.