1)  FORMAČNÉ STRETNUTIE RODIČOV prvoprijímajúcich detí bude v týchto termínoch:

Prvé formačné stretnutie:
         15.11.2019  –  19:00  =  CsŠ + Pugačevová
         29.11.2019  –  19:00  =  Švermová + Kudlovská + Hrnčiarska

Druhé formačné stretnutie:
         14.2.2020  –  19:00  =  CsŠ + Pugačevová

         28.2.2020  –  19:00  =  Švermová + Kudlovská + Hrnčiarska

Tretie formačné stretnutie:
         13.3.2020  –  19:00  =  CsŠ + Pugačevová

         27.3.2020  –  19:00  =  Švermová + Kudlovská + Hrnčiarska

Účasť rodičov na všetkých troch formačných stretnutiach podľa škôl je nutná.
Zariaďte si svoj čas tak, aby ste sa v týchto termínoch (piatky večer od 19:00 do 20:00) mohli zúčastniť.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

2)  VYSLUHOVANIE 1. SV. PRIJÍMANIA
Oznamujeme rodičom prvoprijímajúcich detí, že vysluhovanie 1. sv. prijímania v našej farnosti bude podľa škôl v týchto termínoch:

10.5.2020 o 9:00 hod
Cirkevná spojená škola  (15 detí)

10.5.2020 o 11:00 hod
Pugačevova  (30 detí)

17.5.2020 o 9:00 hod
J. Švermu  (22 detí)

17.5.2020 o 11:00 hod
Kudlovská  (12 detí)
Hrnčiarska  (11 detí)

Cez katechétov v školách. Na prvé sväté prijímanie môžu pristupovať slobodne (nielen podľa trvalého bydliska), teda aj podľa škôl, ale iba v rámci mesta Humenné. Deti z iných obcí dekanátu majú doniesť súhlas od svojho vlastného farára.

  • Obsahuje formačné stretnutia rodičov v termínoch uvedených na tejto stránke.
  • Detské sväté omše v piatky o 18:00 hod.
Je prameňom a vrcholom kresťanského a cirkevného života. Ináč by sa jej dalo povedať a nazvať ju aj vďakyvzdaním. Táto sviatosť bola ustanovená pri večeri Ježiša so svojimi učeníkmi, a to večer pred jeho utrpením.

Slávenie Eucharistie anticipuje nebeskú hostinu, na ktorú sme všetci pozvanými hosťami – slávnostná veľkonočná večera. Cirkev dostala tento dar a poslanie ho rozdávať a bdieť nad ním. Uskutočňuje sa to pri každej svätej omši.

Eucharistia je naším pokrmom na ceste života. Prijímaním chleba života tak kráčame v živote s Kristom v srdci. On nás posilňuje, ochraňuje a pomáha niesť každodenné starosti – kríže.

Z toho vyplýva, že nie je potrebná len účasť na svätej omši, ale aj časté prijatie Pána v Eucharistii. Stredobodom týždňa sa tak stáva nedeľa, kedy spolu všetci pokrstení vstupujeme do chrámov pre užšie vytvorenie spoločenstva, poučenie a povzbudenie Božím slovom, a posilnenie pokrmom večného života.

Pred prijatím Eucharistie nás viaže pôst jednej hodiny. Prijať ju možno dvakrát za deň, no druhýkrát iba pri účasti na celej svätej omši. Krajnosťou, minimom je prijať Eucharistiu aspoň raz v roku, a to v čase veľkonočnom.

Vysluhovateľom je biskup a kňaz. Riadnym rozdávateľom je biskup, kňaz a diakon. Mimoriadnym je akolyta.