Kostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa

Obec Kochanovce, pôvodne Kahanovce, patrila medzi poddanské obce humenského panstva rodiny Drugethovcov, o ktorej niet starších pramenných údajov, ale ktorá pre blízkosť mesta Humenné vznikla pravdepodobne v 15. storočí.

Katolícky kostol v Kochanovciach bol postavený v r. 1740, pravdepodobne rozšírením staršej kaplnky, v literatúre spomínanej z r. 1700. Prostý, jednoduchý jednoloďový priestor s polkruhovou elipsou je zosilnený dvoma piliermi. Na hlavnom oltári je obraz Jána Krstiteľa. Starobylý kostol slúžil až do r. 1976, teda 236 rokov.

V roku 1976, po výstavbe nového rímskokatolíckeho kostola v strede dediny, kostolík na cintoríne bol zatvorený až do 1. novembra 1998. Stal sa historickým objektom, ktorý pamiatková správa 21. júla 1994 vyhlásila za pamiatkovo–chránený objekt. 10. augusta 1998 vydala pamiatková správa záväzné stanovisko k oprave starého kostolíka. Bola nanesená nová omietka, zhotovený nový chór, obnovili sa obrazy, vymenili vchodové dvere, upravili lavice, zhotovil sa obetný stôl, upravili rámy krížovej cesty. Kultúrne pamiatky v interiéri – krstiteľnica, plastika Krista na kríži a procesiový kríž boli inštalované na pôvodných miestach. 1. novembra 1998 vykonal vdp. Bartolomej Urbanec, vtedajší dekan znovuvysvätenie obnoveného chrámu. 27. júla 2003, týždeň po Pánovom zmŕtvychvstaní, v nedeľu Božieho milosrdenstva arcibiskup Mons. Alojz Tkáč konsekroval nový kostol.

Odpustová slávnosť býva 24. júna, v deň sviatku Jána Krstiteľa – patróna obce, ktorému je zároveň kostol zasvätený.